Rotterdam: Eerste huurders in voormalige Fruitloods in M4H

5 februari 2020 – Op dinsdag 4 februari is het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw De Werkplaats in Merwe-Vierhavens (M4H) geopend.

De voormalige koelloods voor op- en overslag van fruit is door het Havenbedrijf herontwikkeld tot bedrijfsverzamelgebouw voor de nieuwe generatie maakbedrijven. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf om het Merwe-Vierhavensgebied te transformeren tot een innovatief district met wonen, werken en leren, horeca en cultuur.

In 2017 kocht het Havenbedrijf Rotterdam de voormalige fruitloods van Total Produce, dat in deze voormalige koelloods fruit oversloeg en distribueerde. Door de toenemende containerisatie zijn de meeste fruitbedrijven inmiddels verhuisd naar de zuidkant van de oever. Het Havenbedrijf herontwikkelde deze loods tot ‘De Werkplaats’. Het gebouw heeft 11.000 m² gecompartimenteerde ruimtes, inclusief kantoren, voor middelgrote bedrijven in de innovatieve maakindustrie.

Huurders
De drie eerste huurders van het verzamelgebouw zijn CDS Electronics, Royal Roos en Value Maritime.

CDS Electronics huurt 3300 m² en is gespecialiseerd in seriematige productie van elektronica. Hiervoor gebruikt het bedrijf productierobotica, de zogenaamde pick-and-place-machines.

Royal Roos is gespecialiseerd in maritieme en offshore engineering, consultancy, supervisie en voorbereiding van onderhoud en retrofitting projecten in de maritieme offshore en baggerwereld en huurt 1100 m². De Werkplaats is bijzonder geschikt voor Royal Roos vanwege de kaderuimte en aansluiting met het water.

Ook Value Maritime huurt bijna 1000 m², zij produceren ‘scrubbers’ – oftewel gaswasinstallaties – die fijnstof uit de uitlaatgassen van schepen filteren.

M4H Rotterdam
Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) is een (voormalig) haven en industriegebied van 130 ha aan de noordkant van de Maas. Ooit was het één van de grootste fruithavens ter wereld waar dagelijks de opslag en overslag plaatsvond van verschillende soorten fruit en andere stukgoederen. Inmiddels zijn de industrie en een aantal fruitbedrijven weggetrokken. De gemeente en het Havenbedrijf willen M4H ontwikkelen tot een toekomstbestendig gebied waar wordt gewerkt aan een nieuwe economie. Samen met RDM Rotterdam, waar bedrijven, onderwijs en onderzoek samenwerken aan (maritieme) innovaties, vormt M4H het Rotterdam Makers District.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws