Rotterdam: Ballast Nedam doet ontwikkeling Hart van Zuid

Komende twee jaar worden de plannen uitgewerkt.

Ballast Nedam is geselecteerd voor de integrale gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid in Rotterdam. In Hart van Zuid, het gebied rondom Ahoy en het winkelcentrum Zuidplein, worden ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke aspecten samenhangend ingevuld.

Zo’n opgave is nieuw voor Nederland en vraagt om een model, waarin gemeente en markt al in een vroeg stadium samenwerken en die samenwerking langdurig voortzetten.
In een concurrentiegerichte dialoog heeft de gemeente Rotterdam gezocht naar de marktpartij, die zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde kan bieden, binnen de gestelde randvoorwaarden.

Het plan van Ballast Nedam is uitgekozen omdat het kwalitatief de beste aanknopingspunten biedt voor een toekomstbestendige ontwikkeling van Hart van Zuid. De komende twee jaar zullen in het teken staan van verdere uitwerking van de plannen, die in een periode van ruim 20 jaar worden uitgevoerd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws