Rotterdam: € 330 mln in Hart van Zuid

De gemeente Rotterdam en Ballast Nedam hebben op 1 november de hoofdovereenkomst ondertekend voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid.

(Update)

De gemeente Rotterdam en Ballst Nedam hebben op 1 november de hoofdovereenkomst ondertekend voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Met de realisatie van de visie is gedurende de looptijd van 20 jaar een totale investering van ongeveer € 330 miljoen gemoeid. De belangrijkste punten uit de visie waarmee Ballast Nedam heeft gewonnen zijn:

  • Ahoy ondergaat een forse uitbreiding met een internationaal congrescentrum, muziekhal, bioscoop en hotel
  • De Gooilandsingel wordt de verbindende, autoluwe schakel van Hart van Zuid. 
  • Aan het nieuwe Plein op Zuid verrijst een nieuw kunstenpand met bibliotheek en theater.
  • Het nieuwe zwembad Charlois wordt ingepast in het huidige deelgemeentekantoor.
  • Bovendien wordt er fors geïnvesteerd in het aanwezige talent op Zuid en krijgt het gebied veel betere en gebruiksvriendelijkere verbindingen.

In de hoofdovereenkomst worden de de uitgangspunten, rolverdeling en afspraken beschreven. Met deze visie krijgt Hart van Zuid de komende decennia een forse kwaliteitsimpuls die honderden extra banen, meer kansen en betere voorzieningen voor de bewoners van Zuid en maatschappelijke meerwaarde voor heel Rotterdam oplevert.

De gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam vergt een investering van € 330 mln. Rotterdam neemt hiervan € 110 voor zijn rekening, Ballast Nedam de rest. De komende twee jaar zal onderzocht worden of de herontwikkeling van winkelcentrum Zuidplein ook deel gaat uitmaken van de gebiedsontwikkeling.
Ballast Nedam won de aanbesteding van andere partijen als BAM en Strukton. De aanbesteding vond plaats via de concurrentiegerichte dialoog, na Avenue Maastricht de tweede maal dat deze aanbestedingsvorm in Nederland heeft plaatsgevonden. Samen met iedere marktpartij werkte de gemeente afzonderlijk aan een haalbare businesscase. Daarna maakte de gemeente de keuze met welke partij het de ontwikkeling zou doen.
De ontwikkeling Hart van Zuid betreft een gebiedsconcessie met een looptijd van 20 jaar. Vooralsnog maken de gemeentelijke eigendommen Ahoy Rotterdam, het Theater Zuidplein, Zwembad Charlois, openbare ruimte en OV-knoop deel uit van de herontwikkeling. Doel is om deze functies beter op elkaar aan te laten sluiten.
De gemeente is de concurrentiegerichte dialoog ingegaan met een vast budget van € 110 mln. Ballast Nedam won de opdracht door voor dat bedrag meer te bieden dan de gemeente aan randvoorwaarden had gesteld. Een voorbeeld daarvan is de muziekhal voor 7000 personen bij Ahoy.
Gedurende de looptijd van 20 jaar ontvangt Ballast Nedam een beheervergoeding voor het gebied. Verder betaalt de gemeente per oplevering van de deelontwikkelingen. De verwachting is dat financiering voor het project weinig problemen zal opleveren: de gemeente wordt gezien als een financieel betrouwbare gebruiker.
Ballast Nedam ziet de investering als zeer behapbaar omdat die wordt uitgesmeerd over 20 jaar. Daarom heeft de ontwikkelende bouwer geen andere partners bij de ontwikkeling betrokken.
De komende twee jaar worden uitgetrokken om financiering rond te krijgen, RO-procedures te doorlopen en om andere ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken.
Eén daarvan is de herontwikkeling van winkelcentrum Zuidplein, qua grootte van 55.000 m2 behorende tot de top10 overdekte winkelcentra van Nederland. Het winkelcentrum verliest echter koopkracht, ondanks de dagelijks 75.000 overstappende ov-gebruikers bij het centrum. Herontwikkeling van het verouderde winkelcentrum is lastig omdat 70% in handen is van eigenaar/gebruikers en 30% van NSI.
Andere mogelijke ontwikkelingen zijn de realisatie van woningen in het middensegment en ruimte voor bedrijvigheid.
Vernieuwend element in deze gebiedsontwikkeling is dat Ballast Nedam verantwoordelijk wordt voor social return in het project. Ballast Nedam zal onder meer een meester/gezel systeem opzetten en stageplekken creëren voor bewoners van Rotterdam Zuid. De bouwer moet de samenwerking aangaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws