Rotterdam: Tussen de 800 en 1500 woningen rond Rijnhaven

21 Juni 2018 – In de Rijnhaven is ruimte voor 800 tot 1500 woningen, en die toekomstige bewoners krijgen dan een park voor de deur en misschien zelfs een stadsstrand.

Dit valt te lezen in het ambitiedocument voor de ontwikkeling van de Rijnhaven dat eerder deze week is gepresenteerd. De Rijnhaven is één van de oudste havens aan de zuidoever van de Nieuwe Maas en is 21 hectare groot. Het is nu aan ontwikkelaars om met plannen voor het gebied te komen.

De Rijnhaven biedt de mogelijkheid een stedelijk park te combineren met wonen. De noodzaak tot verdichting in de stad en het toevoegen van woningen in het middeldure en dure segment zorgen ervoor dat de woningmarkt op Zuid evenwichtiger wordt. Ook komt er zo meer aanbod voor bewoners die willen doorstromen maar tegelijk wel op Zuid willen blijven wonen.

De woningen komen langs de Posthumalaan waarmee deze in een echte centrumboulevard verandert. Hoeveel woningen er uiteindelijk komen is onderwerp van onderzoek en de marktconsultatie. Ook zal de toekomstige parkeerbehoefte worden onderzocht zodat potentiële tekorten aan parkeerplaatsen in de omgeving opgevangen kunnen worden.

De Rijnhaven biedt ook ruimte horecagelegenheden, winkels, cultuur en flexibele werkruimtes. Het gemis aan groen in dit deel van de stad krijgt ook een enorme impuls doordat 5 tot 6 hectare openbare ruimte wordt aangelegd door een beperkt deel van de Rijnhaven te dempen. Er is dan ruimte voor een park met ligweides.

Marktconsultatie
Na de zomer start een traject van marktconsultatie. Wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) van stedelijke ontwikkeling verwacht bij ontwikkelaars veel interesse om met het gebied aan de slag te gaan: ‘We moeten in Rotterdam veel huizen bijbouwen en de Rijnhaven is echt een mooi gebied om dat te doen. Het gebied rond de haven is een unieke plek voor woningbouw. Met uitzicht op de haven en een park voor de deur is het hier straks prachtig wonen. Ik ben er van overtuigd dat dit ambitiedocument mooie ideeën oplevert voor de toekomst van de Rijnhaven.’ De resultaten van de marktconsultatie en algemene participatie leiden tot een integraal plan voor de gebiedsontwikkeling Rijnhaven. Dit plan wordt begin 2019 aan het College van B&W aangeboden.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws