Rijswijk: toekomstplan In de Bogaard krijgt vorm

25 maart 2015 – Gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers zien kansen in transformatie van winkelcentrum In de Bogaard naar een onderscheidend stadscentrum waar beleving centraal staat.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de toekomst van In de Bogaard. De vastgoedeigenaren en de gemeente hebben financieel commitment voor het proces getoond en samen met de centrummanager, de winkeliersvereniging en met input van de consument is een globale toekomstvisie ontstaan. In de Bogaard zal transformeren van winkelcentrum naar onderscheidend stadscentrum, waarbij vooral wordt gekeken naar het leggen van verbindingen met de lokale omgeving. Thema’s als ‘second life’ en vintage zorgen onder andere voor het onderscheidend vermogen.

1: Een aantrekkelijk en economisch gezond centrumgebied (gericht op vraagzijde, focus op consument)

Winkelen als vrijetijdsbesteding heeft een andere invulling gekregen. Naast het willen aanschaffen van goederen, wil de consument ook geëntertaind worden, men wil ‘beleven’. Service is nog meer dan ooit hét onderscheidende vermogen van de fysieke winkels. De behoefte ‘kopen’ kan immers ook via internet worden vervuld. De behoeften ‘een praatje maken en advies krijgen’, ‘ervaren’ of ‘ergens zijn’ zijn echter zaken die de fysieke winkels, en een centrum in zijn geheel, sterk (kunnen) maken. Een consument heeft verschillende motieven en wil deze graag combineren: even de dagelijkse boodschappen doen, gelijk de boeken naar de bieb, kinderen ondertussen een uurtje laten uitrazen in de (binnen)speeltuin, gelijk een jurkje voor dat feest vanavond en ondertussen zien we nog die leuke laarzen staan. Deze laatste hebben we eigenlijk niet echt nodig maar omdat de sfeer hier in het centrum zo goed is zijn we eerder bereid toch nog even die extra centen uit te geven. Life is good!

Wat een centrumgebied aantrekkelijk en economisch gezond maakt, hangt dus erg af van de motieven van de consument. Dus wie is die consument? En waarom doet hij/zij hier de boodschappen? Of waarom komt hij/zij hier juist niet? Waar heeft de (potentiële) consument van In de Bogaard behoefte aan.

         FOCUSGEBIEDEN:

 • Aanbod van winkels wat aansluit op behoefte van consument: compleet en divers aanbod, functioneel versus funshoppen
 • Aanvulling op retail via toevoegen van dienstverlenende functies, horeca, leisure en maatschappelijke functies.
 • Voldoende bezoekers / consumentenstroom: meta-data analyse
  • DNA doelgroep / consument
  • Motieven van bezoek
  • Duur van bezoek
 • Economisch gezond / minimale leegstand (frictieleegstand: 6%)
 • Onderscheidende vermogen In de Bogaard? Onderscheiden t.o.v. overige winkelcentra in de regio.
 • Schoon, heel en veilig winkelcentrum
 • Bereikbaarheid versus toegankelijkheid? Voldoende parkeerplaatsen – tegen aanvaardbare prijs.
 • Belevingswaarde’ gehele centrumgebied: ontmoeten, goede service, dagje uit zijn ipv dagje winkelen.
 • Toepassing moderne winkelconcepten (gebruik maken social media en internet: clicks versus bricks)

2: Versterken vestigingsklimaat In de Bogaard (gericht op aanbodzijde, focus op marktpartijen)

Een goed gevuld (multifunctioneel) centrum is afhankelijk van marktpartijen die de lege ruimte vullen. Het betreft hier zowel lokale winkeliers, als ook nationale en zelfs internationale retailers. En om aan te kunnen sluiten op de behoefte van de consument met zijn/haar verschillende motieven spelen ook andere partijen hierin een rol. Te denken is aan dienstverlenende partijen zoals tandartsen, huisartenspost of publieke voorzieningen zoals een bibliotheek of gemeentelijke balie. De keus of een marktpartij zich op een bepaalde locatie wil vestigingen is met name afhankelijk van de omzet die men denkt te genereren op betreffende locatie, en dus van de consumentenstroom. Ook hier is het inzichtelijk krijgen van de behoefte van de consument essentieel.

         FOCUSGEBIEDEN:

 • Aantrekkelijk gebied voor nieuwe spelers (zowel retail als overige functies zoals horeca, leisure, dienstverlening en maatschappelijke functies.
 • Vullen / herbestemmen omliggende kantoorpanden (kantoor, wonen, andere functies?)
 • Verbeteren imago In de Bogaard: centrum waar je graag gevestigd wil zijn als retailer.

3: zowel de vraagzijde als de aanbodzijde draagt bij aan het behoud en de creatie van werkgelegenheid

Een centrum waar een grote consumentenstroom aanwezig is, genereert directe werkgelegenheid in de vorm van personeel in winkels, in horecagelegeheden, in dienstverlenende organisaties etc. Indirect is een centrum wat voorziet in diverse behoeften voor bedrijven en organisaties interessant, in de zin van secundaire arbeidsvoorwaarden, om zich in de nabijheid te vestigen.  Een gemeente waar voldoende werkgelegenheid is, is zowel interessant voor (potentiële) bewoners, als ook voor diverse marktpartijen en regiogemeenten.

         FOCUSGEBIEDEN:

 • Werknemers winkelcentrum
 • Werknemers omliggende kantoren
 • Werknemers Rijswijk algemeen

Voor meer informatie en suggesties: zie ook www.toekomstindebogaard.nl.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws