Rijswijk: Plaspoelpolder vindt weg omhoog

4 Maart 2015 – De Plaspoelpolder in Rijswijk heeft een positief jaar achter de rug. In de tweede helft van het jaar is de leegstand met bijna 30.000 m² afgenomen van 28,5% naar 25,2%.  In twee jaar tijd is de totale leegstand van bijna 1/3 afgenomen naar een 1/4. In tegenstelling tot regionale trends is op de Plaspoelpolder de leegstand in drie jaar tijd afgenomen van ruim 33% naar 25%.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse analyse van de Urbanisator Plaspoelpolder, de vereniging van vastgoedeigenaren, gebiedspartners en ondernemers in de Plaspoelpolder. ‘Daar waar in de regio leegstand op niet binnenstedelijke kantoorlocaties toeneemt gaat de Plaspoelpolder tegen de trend in’, aldus het rapport. Uit de analyse blijkt dat in vergelijking met april 2014 de leegstand op de Plaspoelpolder met bijna 30.000 m² is afgenomen. 25,2% Van de totale voorraad wordt op dit moment niet gebruikt. In vergelijking met een half jaar geleden is het aantal structureel geheel leegstaande panden afgenomen, van meer dan 40% naar ruim 35%. Opvallend is dat het overgrote deel van deze panden (91%) leegstaande kantoorruimte betreft.

De meeste leegstand doet zich voor in de panden met structurele leegstand, zowel deel- als 100% leegstand. Positief is dat de leegstand korter dan drie jaar gedaald is tot 3,3%. In 2013 was dit rond de 9%, in april 2014 rond de 5% en nu dus 3,3%.

Vanuit een regionaal perspectief valt op dat de Plaspoelpolder tegen de trend ingaat. Er tekent zich een duidelijk beeld af waarin de meeste transacties zich voordoen in binnenstedelijke toplocaties. Op perifeer gelegen (gemengde) kantoorlocaties neemt de leegstand toe, behalve op de Plaspoelpolder. ‘Door een intensieve gebiedsaanpak zijn we er in geslaagd een eigen positie in te nemen in de regio. Het is zaak deze lijn nu voort te zetten en de positionering van het gebied, door middel van branding en programmering nog duidelijker weg te zetten’, aldus de Urbanisator Plaspoelpolder in haar analyse.

De bedoeling is dat de Plaspoelpolder een multifunctioneel karakter gaat krijgen. Daartoe zijn in 2014 de eerste stappen gezet. ‘Ondernemers-hotspots zoals de MartiniMix, Monfor Offices,Villa van Gijn, de Indolafabriek en De Stuart trekken een groeiend aantal startende ondernemers. Deze ondernemershuizen zitten kort na opening al voor een groot gedeelte vol. Het wooncomplex De Hofmeesters is volop in ontwikkeling, de nieuwbouw van het European Patent Office is gestart en Harbour Village Blok I wordt halverwege 2015 opgeleverd.’ Daarnaast trekt de Plaspoelpolder nieuwe grote ondernemingen aan. Zo heeft onlangs DSM Sinochem Pharmaceuticals vanuit Delft haar intrek genomen in Monfor Offices.

De Plaspoelpolder trekt tegenwoordig ook niet-werkgerelateerde bezoekers. Naast de reptielenzoo Serpo is H.E.L. shooter is een goed voorbeeld, een bijzondere real-life airsoft sportbeleving. De ESCo Plaspoelpolder is een innovatief verduurzamingproject dat inmiddels veel belangstelling trekt. Het verblijfsklimaat in het gebied wordt sterk verbeterd. Er worden diverse kunstprojecten uitgerold en de gehele Plaspoelpolder wordt voorzien van een openbaar WiFi-netwerk.
Kanttekening bij de vele positieve ontwikkelingen is de A4-zone, aldus de Urbanisator. In dit sterk problematisch deelgebied doet zich meer dan 50% van de totale leegstand voor. Het is het enige deelgebied waar de leegstand is toegenomen en 97% van gehele aanbod bestaat uit (incourante) kantoren.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws