Rijswijk: vertrek Shell uiterlijk in 2023

17 Oktober 2017 – Shell gaat zijn kantoor en onderzoeks- en opleidingsfaciliteit in Rijswijk sluiten. De gemeente Rijswijk zegt het vertrek ten zeerste te betreuren. Hij gaat met de energiegigant en regionale partners en overheden op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de vrijkomende locatie. Het kan overigens nog tot 2023 duren voordat de panden in Rijswijk leeg worden opgeleverd.

Het gaat hier om de locatie Kleiweg 40-42 in de Plaspoelpolder, vlakbij het station van Rijswijk. In dit pand van bijna 28.000 m2 is de divisie Projects & Technology gevestigd. Ook de vestiging Kessler Park 1, eveneens in de Plaspoelpolder, gaat op termijn sluiten.

Het kantoor aan de Kleiweg – Alaska Building genoemd – is in opdracht van Shell Real Estate ontwikkeld door Modulus Vastgoed. Het kantoorgebouw is in 2010 opgeleverd en bestaat uit 2 ondergrondse parkeerlagen met 369 parkeerplaatsen en 9 kantoorlagen. De totale grootte is circa 27.900 m² vvo. Het werd in 2014 aangekocht door MMZ Properties, voor een bedrag van ruim € 54 mln.
Shell International is de huurder van gebouw Alaska en sloot begin 2014 een nieuwe langjarige huurovereenkomst. Hier werd destijds het personeel uit 6 kantoren in Rijswijk onder een dak gebracht. Verder beschikt Shell over een onderzoekscampus aan Kessler Park 1.

Het gebouwencomplex was het wereldwijde hoofdkantoor voor onderzoek en technologie. Jaarlijks bezochten vele duizenden medewerkers het gebouw om bijgeschoold te worden over opsporing van grondstoffen en productie van olie en gas. Er werken in totaal 2000 tot 2500 mensen voor Shell in Rijswijk, van de 10.000 meewerkers die Shell in totaal in Nederland telt. Eerder dit jaar maakte de onderneming al bekend dat er in Rijswijk en Amsterdam honderden banen worden geschrapt. Deze reorganisatie staat overigens los van de concentratie in drie steden. Met de verhuizing vanuit Rijswijk gaan geen banen verloren.

De sluiting van de vestiging in Rijswijk vloeit voort uit de concentratie van het aantal vestigingen. Shell wil terug naar drie locaties in Nederland: het hoofdkantoor in Den Haag en de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Deze reorganisatie moet binnen een jaar zijn afgerond, zo heeft het concern meegedeeld. Voordat de medewerkers kunnen worden overgeplaatst zullen eerst de locaties in Den Haag en Amsterdam onderhanden worden genomen. Het hoofdkantoor wordt gemoderniseerd en het pand in Amsterdam wordt uitgebreid. De verhuizing vanuit Rijswijk zal vanaf medio 2018 drie tot vijf jaar in beslag nemen.

De gemeente Rijswijk heeft aangegeven het vertrek van Shell uit Rijswijk ten zeerste te betreuren. Het besluit komt niet helemaal uit de lucht vallen. De gemeente heeft in een reactie op het vertrek laten weten dat de gemeenteraad al eerder was geïnformeerd over mogelijke consequenties van een reorganisatie bij de multinational.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van B & W: ‘Op 27 juli jl. hebben wij u geïnformeerd over de aanstaande reorganisatie bij Shell. Daarbij hebben wij o.a. aangegeven dat deze reorganisatie mogelijk gevolgen zou hebben voor de werklocaties van Shell in Nederland. Zoals gemeld houdt Shell ons regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de huidige stand van zaken.’

Volgens de raadsinformatiebrief van de gemeente heeft Shell de afgelopen periode een studie uitgevoerd naar alle kantoor- en onderzoekslocaties die zij  in ons land gebruikt. Deze evaluatie heeft geleid tot het voorgenomen besluit om de kantoren te concentreren op drie locaties: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit betekent dat Shell de locatie Rijswijk op termijn definitief gaat verlaten. Op 12 oktober is het personeel van de vestiging in Rijswijk op de hoogte gebracht.
De werknemers in Rijswijk verhuizen in de komende jaren naar de locaties van Shell in Amsterdam en Den Haag.

Het college: ‘Toen de omvang van de reorganisatie met zowel lokale als regionale gevolgen ons duidelijk werd, hebben wij onze regionale partners (gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, The Hague Business Agency en Innovation Quarter) hierover geïnformeerd. Dit resulteerde in een bestuurlijk overleg dat op dinsdag 26 september jl. plaatsvond op het provinciehuis in Den Haag. Afgesproken is dat Shell samen met alle regionale partijen de komende periode gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn voor de locatie in Rijswijk.’

De Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk zegt dat het vrijkomen van de locaties in de Plaspoelpolder ook kansen biedt: ‘Werd in 1999 nog duidelijk voor Rijswijk gekozen, helaas heeft Shell besloten haar activiteiten te concentreren in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In Rijswijk is met name het onderdeel Exploratie gevestigd, een activiteit die door Shell wordt afgestoten. Wat achterblijft iseen mooie locatie die overigens ook nieuwe kansen biedt, een mooi complex voor innovatie, bedrijven in combinatie met een campus. Dat is een model waarop kan worden ingezet’, aldus de BBR.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws