Rijswijk: nieuwe gebiedsvisie Plaspoelpolder geeft richting aan toekomst

25 Maart 2015 – De ingezette marktgedreven transformatie van de Plaspoelpolder komt goed op gang gezien de afgenomen leegstand en toename van de bedrijvigheid. Om deze transformatie naar een gemengd stedelijk gebied gericht te versnellen wordt er dit jaar een nieuwe gebiedsvisie opgesteld. Dit heeft de gemeente Rijswijk aangekondigd.

Deze gebiedsvisie wordt samen met alle gebiedspartijen en inbreng van de gemeenteraad opgesteld en heeft tot doel om te komen tot een gericht en aangescherpt ontwikkelperspectief dat enerzijds duidelijkheid verschaft aan de regio en provincie waar we op in gaan zetten. Anderzijds geeft het ook duidelijkheid aan ondernemers, vastgoedeigenaren en beleggers. In welke deelgebieden willen we transformatie versnellen, waar niet, welke functies willen we inpassen om het gebied verder te versterken en waar liggen onze kansen. Allemaal ingrediënten die bepalend zijn voor de volgende fase van de transformatie.

De afgelopen periode is al veel in kaart gebracht om de komende maanden samen met alle betrokken partijen in het gebied deze visie vorm te gaan geven. De gemeente Rijswijk wil nadrukkelijk input vanuit de markt en lokale partijen om mee te denken en te werken aan de nieuwe toekomst voor het gebied. Met meer dan 400 innovatieve bedrijven groot en klein, 15.000 banen, in het hart van de regio en pal aan de binnenkort verlengde A-4 heeft het gebied alles in zich om een belangrijke economische rol in de regio te vervullen. Nog voor de zomer zullen ondernemers, vastgoedeigenaren, raadsleden en andere betrokkenen benaderd worden voor deelname aan enkele sessies.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws