Rijswijk: kort geding tegen gebruikers Modulus-panden

15 September 2016 – Het Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) spant een kort geding tegen huurders en krakers van de zes panden die in mei zijn gekocht uit de failliete boedel van ontwikkelaar Modulus.

Volgens het AD moeten onder andere Good Will Trading en Kringloop Den Haag wijken voor de plannen van IPP. Die wil de panden slopen en de locatie herontwikkelen. IPP verwierf de panden in de Plaspoelpolder op 4 mei toen ze in opdracht van de financier geveild werden. Modulus Vastgoed uit Rijswijk was december vorig jaar failliet verklaard.

Het vastgoed aan de Treubstraat, Frijdastraat en Van Gijnstraat staat gedeeltelijk leeg en een aantal objecten verkeert in slechte staat. De zes panden hebben volgens IPP een negatieve invloed op het vestigingsklimaat in de Plaspoelpolder. Daarom heeft het IPP de vastgoedobjecten aangekocht. Bijkomende reden is dat het IPP met deze aankoop voorkomt dat de panden in verschillende handen terecht zouden komen. Nu is de integrale herontwikkeling mogelijk van het gehele terrein.

Het bestuur van het Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) is ervan overtuigd dat een herontwikkeling van deze locatie noodzakelijk is voor de verbetering van het vestigingsklimaat in de Plaspoelpolder en zal bijdragen aan een toename van de werkgelegenheid.

De zes aangekochte locaties aan de Treubstraat, de Frijdastraat en de Van Gijnstraat omvatten in totaal 1,7 ha bedrijventerrein. Het vastgoed staat gedeeltelijk leeg en een aantal objecten verkeert in slechte staat. Het Industrieschap wil zo snel mogelijk overgaan tot sloop van de panden en tot planvorming voor het terrein.

Het IPP is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk. De voorzitter van het IPP is op dit moment wethouder René van Hemert van Rijswijk.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws