Regio Rotterdam-Den Haag presenteert 10-jarig investeringsprogramma

7 Juli 2016 – De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft het investeringsprogramma gepresenteerd voor de periode tot 2025. Het programma, met een investeringsomvang van € 12-15 mrd, heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland te vernieuwen en te verduurzamen. Het werd onlangs overhandigd aan minister-president Rutte.

Het programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden en brengt een investering met zich mee van tussen de € 12 – 15 mrd over de komende tien jaar. Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van de economie uiteindelijk ook tussen de 25.000 en 50.000 banen op. In de regio wordt nu al ruim 22% van het nationale bnp verdiend.

Het programma ‘Investeren in vernieuwen’ bestaat uit 150 concrete projecten die zijn aangedragen door de betrokken gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Volgens de OESO kan een dergelijk investeringsprogramma leiden tot 2 tot 4% extra economische groei.

Voorzitter Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, zegt namens de samenwerkende partijen dat  een fundamenteel nieuwe aanpak nodig is.  ‘Onze regio biedt veel kansen voor een nieuwe, duurzame economie. Als we deze kansen beter benutten kan het bedrijfsleven innoveren en dat zorgt voor meer werkgelegenheid. Met dit programma laten we zien welke investeringen daarvoor nodig zijn.’

Vier terreinen

De plannen versterken de regio op vier gebieden: nieuwe economie, nieuwe energie, nieuwe verbindingen en nieuwe stad. Voorbeelden van projecten zijn:

– Het versterken van de infrastructuur en de voorzieningen op de campussen van Delft en Leiden met als doel het aantrekken en behouden van toptalent;

– Het opzetten van proeftuinen voor bedrijven en wetenschappers (fieldlabs) als aanjagers van economische vernieuwing die ruimte bieden voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe technologieën, producten en innovaties. Zoals robotisering, 3d‐printing en big dataprocessing.;

– Het aanleggen van nieuwe of verbeterde verbindingen met hoogwaardig openbaar vervoer, zoals volledige viersporigheid tussen Rotterdam en Den Haag en lightrailuitbreiding;

– Omvorming van oude wijken naar duurzame, gezonde en betaalbare woon- en leefgebieden en de aanleg van slimme energygrids.

Deze regio heeft het in zich om tot de topregio’s van de wereld te horen op het gebied van voedsel, robotica, bioscience, maritiem, veiligheid en transport, aldus de opstellers van het programma. De noodzakelijke economische vernieuwing moet gepaard gaan met investeringen in kennis, klimaatbestendigheid en kwaliteit van leven. Naast het rijk zijn ook het bedrijfsleven, de Europese unie en kennisinstellingen als partners uitgenodigd om het investeringsprogramma te realiseren.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws