Regio Amsterdam: 300 ha transformatiegebied aangewezen

21 Maart 2016 – Regio Amsterdam moet de komende jaren voor ongeveer 300 ha grond in de zuidwest-hoek van de regio een nieuwe bestemming vinden. Het gaat om gronden verdeeld over 10–15 gebieden in de wijde omgeving van de Greenport Aalsmeer die een herbestemming nodig hebben, omdat deze niet meer voldoen aan de eisen die worden gesteld aan moderne tuinbouwgebieden.

Dit blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer dat onlangs door de Stuurgroep Greenport Aalsmeer is vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de partners van de Greenport Aalsmeer ervoor willen zorgen dat het tuinbouwareaal moderniseert en dat er een passende oplossing komt voor de transformatiegebieden. Dit zegt Sander van Voorn, programmamanager bij Greenport Aalsmeer, in een gesprek met PropertyNL. De transformatieopgave is opgenomen in de Ruimtelijk-Economische agenda van de Metropoolregio Amsterdam. Ondernemers, gemeenten, provincies en overige stakeholders in die gebieden staan de komende jaren voor deze opgave.

Omdat in de regio de komende jaren behoefte is aan 240.000 nieuwbouwwoningen in de diverse segmenten staat woningbouw hoog als bestemming in de ruimtelijke visie van de betrokken instanties. Het luchthavenindelingsbesluit zorgt er echter voor dat slechts in beperkte mate woningbouw kan worden ingezet als verdiencapaciteit in de transformatiegebieden.

Sommige locaties zijn niet (meer) courant voor moderne tuinbouw en ook niet meer courant te maken via verkaveling en het verbeteren van de bereikbaarheid. Rond de eeuwwisseling omvatte het kassengebied ongeveer 800 ha. Momenteel is dat circa 450 ha, en verwacht wordt dat dit nog enigszins terugloopt. Dit hangt samen met de verplaatsing van de teelt van bulkbloemen (rozen en chrysanten) naar landen in Afrika en Zuid-Amerika. De Aalsmeerse productie van bloemen en planten legt zich in toenemende mate toe op de teelt van nicheproducten, die zich om verschillende redenen niet lenen om in het buitenland geteeld te worden. Telers van nicheproducten hebben en houden daarom een stevige voet aan de grond in onze regio. Nicheproducten zijn daarbij belangrijk voor het assortiment van bloemen en planten dat de marktplaats in de regio Aalsmeer aanbiedt. Dit aanbod van assortiment is een belangrijk unique selling point van de regio.

De sierteeltsector is erop gericht de teelt van nicheproducten in Aalsmeer te houden. Om dit te faciliteren werken alle betrokken partijen ook hard aan innovaties en verbeteringen op het gebied van logistiek. ‘De sector is erop gebrand om de producten zo snel en sterk mogelijk van de tuinder naar de klant te brengen, omdat het gaat om bederfelijke waren. De kwaliteit van de logistieke keten is bepalend voor het ‘vaasleven’ en daarmee de toegevoegde waarde van het product’, zegt Van Voorn. Deze omslag heeft ook grote impact op het verdienmodel van de sector, waar de omzet uit transport en logistieke dienstverlening nu groter is dan de omzet uit de verkoop van bloemen en planten zelf.

De verduurzaming van de tuinbouwgebieden van de toekomst is essentieel voor die gebieden. De Greenport Aalsmeer maakt zich hard om warmtenetten en CO2- leidingen (nodig voor de groei van bloemen en planten) aan te leggen in deze productiegebieden.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws