Rabo: Gooi- en Vechtstreek in 2015 sterkste groeier

23 December 2014 – De regio Gooi en Vechtstreek zal in 2015 naar verwachting de hoogste economische groei noteren van alle Nederlandse regio’s. Hoewel elk gebied in ons land komend jaar groei laat zien, varieert deze van 1,0% in Zuidwest-Friesland tot 2,3% in Het Gooi en Vechtstreek. Dat blijkt uit de Regionale prognoses 2015 van economen van de Rabobank. De Rabobank verwacht dat de economische groei voor Nederland als geheel in 2015 uitkomt op 1,5%.

“Dat Het Gooi en Vechtstreek de meeste economische potentie heeft, hangt nauw samen met het relatief grote belang van de groothandel in de totale regionale productie. Dit belang bedraagt maar liefst 27% en juist voor die sector hebben wij hoge verwachtingen”, aldus Rogier Aalders, regionaal-economisch onderzoeker van de Rabobank. “Het bedrijfsleven in Het Gooi en Vechtstreek heeft de meeste kans om het hoogste groeicijfer te behalen, maar de ondernemers moeten dit komend jaar natuurlijk nog wel waarmaken.”

Onlangs maakte de Rabobank bekend in 2015 een groei van 1,5% voor Nederland als geheel te verwachten. Aalders: “Of een regio harder groeit dan gemiddeld hangt af van onze verwachtingen voor de verschillende sectoren en het belang van die sectoren in de regionale economie van het desbetreffende gebied. Zo is in ‘Overig Groningen’ (waar ook de stad Groningen bij hoort) het belang van delfstoffen en nutsvoorzieningen relatief zeer groot en dit is ook een sector met een perspectief op sterke groei in 2015. In de regio’s met een relatief lage groeiverwachting zijn de groeisectoren minder sterk vertegenwoordigd, zoals de groothandel in Zeeuws-Vlaanderen en Friesland, of is de overheid sterk oververtegenwoordigd, zoals in Noord-Friesland, de kop van Noord-Holland, de Veluwe en natuurlijk de regio rondom Den Haag.”

Ook ten aanzien van de werkloosheidsverwachting zijn er verschillen tussen de veertig onderzochte regio’s. Aalders: “Onze prognose voor de Nederlandse werkloosheid in 2015 is 7,6%. Deze is met 5,0% het laagst in Zeeuws-Vlaanderen, wat een gevolg is van de krimpende beroepsbevolking, en met 9,8% het hoogst in Groot-Rijnmond (de regio rondom Rotterdam). Ook Agglomeratie Den Haag en Groot-Amsterdam komen met 9,1% en 8,2% niet goed uit de verf. De grootstedelijke regio’s hebben door hun hoge dichtheid van voorzieningen en werkgelegenheid een grote aantrekkingskracht op vooral jongvolwassenen, met een relatief sterke groei van de beroepsbevolking en een opwaarts effect op de werkloosheid als gevolg.

De topvijf van kanshebbers op goede economische prestaties in 2015 ziet er volgens de studie van de Rabobank als volgt uit:

  1. Het Gooi en Vechtstreek
  2. Noordoost-Noord-Brabant
  3. Zuidwest-Gelderland
  4. IJmond
  5. Oost-Zuid-Holland

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws