Purmerend: AM wil bedrijventerrein De Where ontwikkelen

AM wil van het bedrijventerrein een woonwijk maken.

AM heeft met de gemeenteĀ Purmerend een intentieovereenkomst getekend om het bedrijventerrein De Where te ontwikkelen als woonwijk.

De mogelijke ontwikkeling van De Where

Namens de gemeente Purmerend zette wethouder Hans Krieger zijn handtekening, namens gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM regiodirecteur Frank Klomp en namens ontwikkelaar Linden Groep directeur Jan van der Linden.
Het naoorlogse bedrijventerrein De Where ligt op de kruising van de Where en de Purmerringvaart. In de structuurvisie 2005-2020 van de gemeente Purmerend is De Where benoemd als locatie waar wonen gewenst is. In het huidige gebied van circa 3,4 hectare is sprake van leegstand en er liggen een aantal terreinen braak. De partijen mikken op de realisatie van een woonwijk met 100-125 woningen. De drie partijen onderzoeken de komende maanden de definitieve haalbaarheid van de plannen. De gemeente Purmerend onderzoekt de mogelijke transformatie tot woongebied met AM en Linden Groep als samenwerkende ontwikkelaars.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws