Provincie Zuid-Holland geeft gemeenten drie jaar om te schrappen

De provincie Zuid-Holland wil dat in de vraag naar nieuwe kantoren wordt voorzien vanuit de bestaande voorraad.

21 januari 2014 – De provincie Zuid-Holland wil dat in de vraag naar nieuwe kantoren wordt voorzien vanuit de bestaande voorraad. Alleen op deze manier kan de huidige mismatch tussen ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van locaties en panden worden recht getrokken. Nieuwe bedrijventerreinen mogen alleen worden ontwikkeld als ze goed aansluiten op het hoofdwegennet en dienen ter facilitering van de gekozen topsectoren waarop de provincie inzet. De provincie wil hierbij een leidende rol spelen.

De Plaspoelpolder in Rijswijk

Dit blijkt uit De Visie Ruimte en Mobiliteit die de provincie heeft gepubliceerd en waarover momenteel informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd. De Visie komt in de plaats van de huidige provinciale structuurvisie. De timing van de Visie is pikant omdat ongeveer gelijktijdig de provincie Utrecht met plannen naar buiten is gekomen om gemeenten te dwingen de helft van bestaande plannen voor de ontwikkeling van kantorenlocaties te schrappen. Zuid-Holland gaat zeker niet met harde hand gemeenten dwingen plannen aan te passen aan de markt maar geeft gemeenten maximaal drie jaar de tijd om structureel overbodige plannen te schrappen.

Zowel bij bedrijventerreinen als kantoorlocaties is er sprake van een mismatch. Deze is kwalitatief als kwantitatief van aard en er is weinig ruimte voor functievermenging. Bovendien zijn er onvoldoende geschikte terreinen en plannen voor de ontwikkeling van de economische topsectoren, zoals het havenindustrieel complex, de greenports en de kennis- en diensteneconomie tussen Leiden en Dordrecht. Herstructurering van bestaande en aanleg van nieuwe terreinen blijven daarom nodig, aldus het document. De provincie is er zich overigens van bewust dat sommige regio’s juist weer een overschot aan terreinen hebben. In het vervolg behoren bedrijventerreinen tot de milieucategorie 1 en 2 tot de bevoegdheid van de gemeente. Daarmee biedt de provincie ruimte voor menging met woningbouw en andere functies.

Wat betreft kantoren bevordert de provincie dat het aanbod van plannen voor kantoorlocaties beter aansluit bij de ontwikkeling van de vraag. Het aantal mogelijke ontwikkellocaties voor kantoren is nu ‘erg groot’ in verhouding tot de vraag. Meer dan voorheen zal de provincie kiezen voor de kwaliteit van de bestaande voorraad. Voor de selectie van nog uit te voeren plannen is de bijdrage aan de regionale economie een belangrijk criterium. Ook hiervoor geldt dat concentratie en specialisatie van locaties belangrijke criteria zijn. Voor plannen die structureel niet meer nodig zijn , verwacht de provincie dat gemeenten deze schrappen. Daarvoor krijgen zij drie jaar de tijd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws