Provincie Utrecht opnieuw meest competitief in Europa

De provincie Utrecht is volgens de Europese Commissie voor de tweede keer op rij de meest competitieve regio van Europa.

De provincie Utrecht is volgens de Europese Commissie voor de tweede keer op rij de meest competitieve regio van Europa. Dit betekent dat Utrecht de grootste concurrentiekracht heeft. Dit staat in de voorlopige versie van de EU Regional Competitiveness Index 2013, zo meldt het provinciebestuur in een persbericht.

Danone-kantoor op Utrecht Science park

Nederlandse regio’s die het ook goed doen zijn de regio Amsterdam (Flevoland en Noord-Holland) op de zesde plek en de provincie Zuid-Holland op de tiende plek. 

Gedeputeerde economie Remco van Lunteren: "Een geweldige erkenning van de positie die Utrecht inneemt in Europees perspectief! En nu weer hard aan de slag om die positie met onze Economic Board Utrecht (EBU) te verzilveren en verder uit te bouwen”.

In Utrecht werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden sinds 2012 samen in de Economic Board Utrecht (EBU). Een organisatie met een breed gedragen visie op de regionale economie en de ambitie en slagkracht om die ook samen te realiseren. De EBU is opgericht om de economie van Utrecht verder te brengen.

De Europese Commissie beoordeelt de regio’s op 73 onderwerpen die belangrijk zijn voor de economie. Voorbeelden hiervan zijn een goede infrastructuur en veel innovatie. Elke regio krijgt punten voor al deze onderwerpen. De uiteindelijke score laat zien hoe het ervoor staat met de economie van een regio, of de concurrentiekracht groot is en wat het verschil is met andere regio’s.

De eindversie van de EU Regional Competitiveness Index, RCI 2013 zal in september verschijnen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws