Plasterk: EU-landbouwfondsen inzetten voor stedelijke vernieuwing

15 April 2015 – De Nederlandse steden moeten een impuls krijgen om innovatie en stedelijke vernieuwing te stimuleren. Daartoe wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een beroep doen op de Europese landbouwfondsen. Dat blijkt uit het interview dat Trouw heeft gepubliceerd met de minister.

Plasterk doet zijn uitspraken op de dag dat hij de conferentie opent over de voortgang van de Agenda Stad. Dit is een initiatief dat in de meest recente Miljoenennota door het kabinet is aangekondigd om de concurrentiepositie van Nederlandse steden als vestigingslocatie in het internationale veld te versterken.

Steden zijn volgens het kabinet steeds belangrijker als motor voor de economie. Het aandeel van het nationaal inkomen dat in de stad wordt verdiend neemt toe. Stedelijke milieus zijn broedplaatsen voor innovaties en startups dus voor bedrijven. Stedelijke regio’s concurreren met elkaar op internationaal niveau. Ze proberen zich te onderscheiden door een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren of door de leefbaarheid in hun stad te vergroten. Het kabinet wil de concurrentiepositie van Nederlandse steden helpen te versterken.

Om te beginnen wil het kabinet eerst in kaart brengen wat  nodig is om de steden te versterken. Het gaat er dan om antwoord te krijgen op vragen als:

  • Geeft bestuurlijke samenwerking steden meer slagkracht?
  • Wat is er nodig om sociale en technologische innovaties tot stand te brengen?
  • Welke duurzame ontwikkelingen kunnen de leefbaarheid van steden verbeteren?

De  Agenda Stad wil het volgende bereiken:

  • Maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen in beeld brengen.
  • Veranderingen benoemen die nodig zijn om in de top van de wereld te kunnen blijven wat betreft concurrentiekracht en leefbaarheid.
  • Concrete maatregelen uitwerken. Denk aan maatregelen die de bestuurlijke slagkracht vergroten. Of die belemmeringen wegnemen voor maatschappelijk initiatieven. Of maatregelen die meer ruimte bieden voor innovatie.
  • Coalities smeden waarin partijen samenwerken aan internationaal toonaangevende stedelijke innovaties.

De Agenda Stad wordt volgend jaar naar Europees niveau opgetrokken als Nederland het voorzitterschap van de EU invult. Plasterk wil dan ook proberen middelen uit de landbouwfondsen hiervoor te kunnen inzetten. Nederland zal het EU-voorzitterschap benutten om Agenda Stad internationaal te presenteren. Dit gebeurt onder andere via een innovatie-estafette. Deze laat zien waartoe Nederland in staat is op gebied van stedelijke innovatie.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws