Parkstad Limburg: Provincie mag starten met Buitenring

De Raad van State heeft toestemming gegeven het om wegdeel van de Buitenring Parkstad Limburg ten noorden van Brunssum en Heerlen aan te leggen.

De Raad van State heeft toestemming gegeven het om wegdeel van de Buitenring Parkstad Limburg ten noorden van Brunssum en Heerlen aan te leggen. Ook kan de rotonde “Avantis” aangepast worden. Hiermee worden verdere vertraging en extra kosten voorkomen.

Daarnaast staat de Raad van State ook het vervolg van de aanleg van natuurcompensatie toe. Inmiddels is al een groot deel van de voor de Buitenring benodigde natuurcompensatie gerealiseerd. Met de nu gedane uitspraak kan de compensatie-opgave verder worden ingevuld en beschikt Parkstad straks over ongeveer 170 ha nieuwe natuur.

Tevens mag de Provincie van de Raad van State aan de slag met een wijzigingsplan dat een verdiepte ligging van de Buitenring ter hoogte van de Rozenstraat in Vaesrade mogelijk zal maken. Deze procedure zal binnenkort verder in gang worden gezet.

“Na al die jaren en veel gepraat, zijn wij verheugd dat de Raad van State mee gaat in de start van de Buitenring. Dit is geweldig, een zeer belangrijke stap voor de vooruitgang voor Parkstad” zegt Eric Geurts, portefeuillehouder Mobiliteit van Parkstad Limburg, mede namens de gemeenten betrokken bij dit dossier.

Voorzitter Gerrit van Vegchel van Parkstad Limburg: “De Stadsregio Parkstad praat al jaren over de verbetering van de infrastructuur om de regio beter bereikbaar te maken en beter te ontsluiten. Een buitenring is daarbij van cruciaal belang ook met het oog op de toekomstige leisure ontwikkeling. Ik ben blij dat we eindelijk met de aanleg kunnen beginnen. Goede bereikbaarheid geeft bewegingsvrijheid en is een voorwaarde voor economische dynamiek. Dat is wat Parkstad wil”

In de loop van de maand september zal in de gehele regio Parkstad een nieuwsbrief met meer informatie worden verspreid. Waar nodig zullen omwonenden en andere direct betrokkenen nog nader worden geïnformeerd over de te verrichten werkzaamheden. 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws