Park15 Logistics is volgens Giesbers één van de weinige locaties in Midden- en Oost-Nederland is waar grootschalige logistieke warehouses gebouwd kunnen worden. Het ligt centraal in de regio Arnhem-Nijmegen bij de afslag 38. Op circa 85 ha uitgeefbaar terrein zijn kavels tot 25 ha beschikbaar met 150.000 m² aaneengesloten vloeroppervlak. ‘Deze XXL-schaal is onderscheidend en sluit goed aan bij de actuele behoefte aan moderne, grootschalige logistieke ruimte’, aldus de ontwikkelaar.
Het nieuwe logistieke bedrijventerrein ligt volgens Giesbers gunstig in wegennet voor transport. Het ligt ook in de directe nabijheid van binnenvaartwater, de Barge Terminal Nijmegen (BCTN) en de Betuweroute met het Container Uitwissel Punt (CUP) Valburg en het geplande Rail Opstappunt (ROP).
De ambitie is om minimaal een Breeam Very Good label te behalen voor al het te realiseren vastgoed. Onderdeel van de duurzaamheidsambitie is ook de mogelijke koppeling met een windmolenpark langs de A15, inzet van zonnepanelen, koude- en warmteopslagvoorzieningen in de bodem en de toepassing van energiebesparende maatregelen. Bovendien wordt een kwalitatief hoogwaardig, groen openbaar gebied aangelegd.
Het bestemmingsplan is onherroepelijk en oplevering van distributiecentra op maat is al mogelijk binnen 7 tot 9 maanden na start bouw.