Oosterhout: Aanleg BT Park 15 van start

17 September 2015 – Komende week start de aanleg van het bedrijventerrein Park 15 in Oosterhout (Gld) in de gemeente Over-Betuwe. Ontwikkelaar Giesbers biedt hier zeer grote percelen aan van maximaal 25 hectare.

Het park heeft ruimte voor distributiecentra met een aaneensluitend vloeroppervlak van 150.000 m² per pand. Dit totaaloppervlak is op te delen in units vanaf circa 10.000 m². De distributiecentra hebben een vrije hoogte van 12,20 meter en optioneel een mezzanine boven de expeditieruimtes. Daarnaast is er tot 85 hectare uitgeefbare ruimte, worden bedrijven toegeslaten tot milieucatagorie 4.2 en is er een maximale bouwhoogte van 28 meter.

Park 15 is bij uitstek geschikt voor logisitiek dienstverleners. Het wordt gerealiseerd direct aan afrit 38 van de A15. Het gebied is daarmee goed ontsloten, langs de Betuweroute en dichtbij de A50, en ligt op een steenworp afstand van de steden Arnhem en Nijmegen met kennisinstellingen als de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), het ROC Nijmegen en de Radboud Universiteit.

Met de geplande doortrekking van de A15 richting het noordoosten wordt een directe aansluiting gecreëerd op de A12. Daardoor ontstaat een versterkte oost-westverbinding met Duitsland en Midden-Nederland. Tevens is er op korte afstand een aansluiting op de A50 en A73. Via het recent uitgebreide knooppunt Valburg en de nieuwe brug bij Ewijk is een goede noord-zuidverbinding gegarandeerd.

Door de ligging vlakbij de Waal is er een verbinding met de Rotterdamse havens en met het Duitse Ruhrgebied. Met de realisatie van De Oversteek, de nieuwe Waalbrug in Nijmegen, is er een snelle verbinding met de Barge Terminal (BCTN) in het havengebied van Nijmegen gerealiseerd. BCTN heeft een dagelijkse verbinding met de havens van Rotterdam, Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. De Noord- en Oostkanaalhavens aan het Maas-Waalkanaal worden geherstructureerd en gerevitaliseerd, waardoor sinds januari 2015 ruim 300 meter aan kadefaciliteiten beschikbaar is.

Parallel aan de A15 loopt de oost-west spoorverbinding de Betuweroute. De goederenspoorlijn die, net als de Waal, de Maasvlakte in Rotterdam verbindt met het Ruhrgebied in Duitsland. In februari 2015 werd bekend dat de doortrekking van de betuwelijn op Duits grondgebied ook gerealiseerd wordt. In de directe nabijheid van Park15 bevinden zich bovendien het Container Uitwissel Punt (CUP) Valburg en het geplande Rail Opstappunt (ROP).

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws