Nijmegen neemt € 70 miljoen verlies op grondexploitaties

De gemeente Nijmegen wil € 70 miljoen afboeken op de grondexploitatie. Dat blijkt uit de Stadsrekening 2012.

De gemeente Nijmegen constateert in de Stadrekening 2012 dat er nog flinke verliezen genomen moeten worden op grondexploitaties. Dit komt door de vastgelopen woningmarkt en de bouwcrisis. Nijmegen heeft afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen.

Nu de crisis aanhoudt, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om op grondexploitaties 70 miljoen verlies te nemen. Voor zo’n 20 miljoen was al geld gereserveerd dat nu wordt ingezet. Hiermee wordt 11,7 miljoen voor de Waalsprong afgeboekt, € 2,1 miljoen voor de gemeentelijke deelname in het tuinbouwgebied Bergerden en 7 miljoen voor Onderwijshuisvesting. Voor de Waalsprong worden verder de kosten in grondwerken en het rioolstelsel voor ongeveer € 50 miljoen uitgesmeerd over een periode van veertig jaar. Dit is een gebruikelijke werkwijze voor infrastructurele investeringen. Om dit te kunnen doen heeft Nijmegen vorig jaar in de begroting al ruimte gemaakt door € 3 miljoen jaarlijks hiervoor opzij te zetten.
Doordat de tekorten op de grondexploitaties worden gedekt door de reserves van het gemeentelijk grondbedrijf (€20 miljoen) en via de kapitaalslasten in de begroting (€3 miljoen per jaar) sluit de jaarrekening als geheel toch nog op een voordelig resultaat van € 4,8 miljoen met een goedkeurende verklaring van de accountant.
Gezien de onzekere economische situatie en de lange looptijd van de verschillende projecten moet er een reservering worden opgebouwd voor mogelijke toekomstige tegenvallers van zo’n €76 miljoen. Hiervoor zal het college binnenkort voor de komende begroting voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws