Nijmegen: GS zet streep door nieuw DC Heinz

17 Augustus 2015 – De Provincie Gelderland hebben een streep gezet door de plannen van de aanleg van het bedrijventerrein De Grift-Noord langs de A15 bij Nijmegen. Daarmee kan ook vastgoedbelegger Goodman de bouw van een distributiecentrum voor gebruikers Nabuurs en Heinz op deze locatie schrappen.

Goodman zou voor logistieke dienstverlener Nabuurs en Heinz een distributiecentrum van 40.000 m² op De Grift, nabij afrit 38, realiseren. Goodman zou de bouw van het complex voor rekening nemen en eigenaar van het pand worden, dat in 2017 gereed had moeten zijn.
Heinz en Nabuurs opereren nu vanuit een complex op het bedrijventerrein Bijsterhuizen in Wijchen. Hier heeft het levensmiddelenconcern echter onvoldoende ruimte om uit te breiden.

De provincie heeft echter besloten het beoogde bedrijventerrein tegen te houden omdat er in de regio al een overschot is aan bedrijventerreinen voor logistieke ondernemers. ‘Er is bijvoorbeeld 75 hectare beschikbaar voor logistieke bedrijven in de directe omgeving van De Grift, op Park 15’, aldus gedeputeerde Meijers.

De provincie verklaart dat zij met alle betrokken gemeenten werkt aan een duurzame economische en ecologisch ontwikkeling en ziet voor dit gebied grote kansen voor met name de logistiek. ‘Daarbij hoort ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goede bedrijventerreinen, zodat het juiste bedrijf zich op de juiste plek kan vestigen. De plannen voor de voormalige Stadsregio zijn vervat in een Regionaal Programma Bedrijventerreinen, waar alle gemeenten, dus ook Nijmegen, hun handtekening onder hebben gezet. Eén van de voorwaarden voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein is dat er sprake moet zijn van een aantoonbare behoefte aan grond. Daarvoor werken gemeenten met een zogenaamde ladder: een rij van afwegingen. Daaruit bleek dat er in de Stadsregio een overschot is aan bedrijventerreinen. Daarmee vervalt de noodzaak van een extra terrein als De Grift. Een andere afspraak is dat als er ergens in de regio voldoende capaciteit is en een gemeente wil desondanks extra capaciteit toevoegen, er elders in de regio grond van de totale voorraad af moet.’

Heinz, Nabuurs en Goodman sloten in 2014 een overeenkomst voor de ontwikkeling van het nieuwe magazijn. Van hieruit worden de Benelux, de Duitstalige landen en Scandinavië bevoorraad. De besluitvorming voor het nieuwe distributiecentrum kwam tot stand door de actieve rol van ontwikkelingsmaatschappij Oost nv in de communicatie en afstemming met de betrokken partijen in Gelderland.

Naast een gunstige ligging bij snel- en waterwegen speelt ook de nabijheid van de productielocatie in Elst een belangrijke rol bij de keuze voor bedrijventerrein De Grift. In het Gelderse Elst wordt ketchup voor heel Europa, Rusland, het Midden-Oosten en Japan gemaakt. Het is de grootste productielocatie buiten het Noord-Amerikaanse moedercontinent. Naast ketchup worden ook andere sauzen, zoals HP Sauce voor de Britse markt en Sandwich Spread in Elst geproduceerd.

De Grift omvat het voormalige industrieterrein Oosterhout, De Rietgraaf en de strook aan weerszijden van de Stationsstraat. Het totale gebied is 71,5 ha netto, waarvan 34,5 ha al is uitgegeven. Rondom het bestaande industrieterrein Oosterhout en een strook ten zuiden van de Stationsstraat zou het nieuwe bedrijventerrein worden ontwikkeld. Dit nieuwe terrein wordt gezamenlijk met het bestaande bedrijventerrein De Grift genoemd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws