Nederland wordt Europees centrum voor start-ups

8 December 2014 – Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes heeft van minister Kamp van Economische Zaken de opdracht gekregen Nederland te presenteren als dé vestigingslocatie voor start-ups in Europa. Zij geeft de komende anderhalf jaar leiding aan het nieuwe initiatief StartUpDelta en krijgt de rol van special ambassadeur met als taak innovatieve buitenlandse start-ups te overtuigen zich hier te vestigen. Amsterdam krijgt binnen het traject de hoofdrol toebedeeld.

Dit is het vervolg van het initiatief dat Kamp afgelopen voorjaar heeft aangekondigd. Het maakt deel uit van het met € 75 mln gedoteerde actieplan Ambitieus ondernemerschap. Dit pakket maatregelen is enerzijds gericht op het helpen van Nederlandse bedrijven bij het doorgroeien naar internationale markten. Anderzijds moeten zij Nederland internationaal op de kaart zetten als de beste plek om nieuwe initiatieven op te zetten vanwege de toegang die start-ups hier hebben tot zaken als kapitaal, kennis, vernieuwing, netwerken en de wereldmarkt.

‘Nederland is een van de meest ondernemende landen in de wereld. Ons land kent steeds meer succesvolle start-ups. Maar onze ambitie moet verder reiken. We willen meer start-ups uit andere landen aantrekken en meer Nederlandse ondernemingen laten doorgroeien tot grote bedrijven met internationale allure. Met haar brede ervaring en uitstraling is Neelie Kroes bij uitstek de persoon om deze internationale groeiambitie aan te jagen en te ondersteunen’, aldus Kamp. ‘Samen met Kroes gaat het kabinet een nieuwe generatie start-ups de kans geven in Nederland hun talent te ontwikkelen, te innoveren en banen te creëren.’

Binnen StartUpDelta werken overheden, kennisinstellingen, start-ups, financiers en bedrijven samen. Het ministerie van EZ zorgt voor de randvoorwaarden om te kunnen starten en snel te groeien: financiering, passende regels en een nieuwe toelatingsregeling voor ambitieuze start-ups van buiten Europa. Gevestigde bedrijven kunnen zich bij StartUpDelta aansluiten en zo start-ups helpen om door te groeien.

In de aanpak is een hoofdrol weggelegd voor Amsterdam. De hoofdstad moet fysiek het Europese centrum worden voor nieuwe ondernemingsinitiatieven. Kamp heeft al eerder verklaard dat hij Amsterdam op dit punt als uithangbord ziet om Nederland voor start-ups op de wereldkaart te krijgen. Special Envoy Kroes zal zich met haar team ook vestigen in Amsterdam, op het Marineterrein op het eiland Kattenburg.

Er is gekozen voor de hoofdstad vanwege de internationale uitstraling, het sterke merk en de aantrekkingskracht op jonge mensen en innovatieve bedrijven. In combinatie met de uitstekende fysieke en digitale infrastructuur maakt dat Amsterdam tot het ideale visitekaartje voor StartUpDelta.

De keuze voor Amsterdam betekent niet dat de stad het alleenrecht krijgt. StartUpDelta zal de samenwerking aangaan met bestaande start-up hubs in Nederland, zoals de High Tech Campus in Eindhoven en Kennispark Twente, en met toonaangevende internationale hubs.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws