Nederland blijft aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders

Voor buitenlandse investeerders blijft Amsterdam de favoriete locatie.

Ondanks de economische crisis blijkt Nederland zijn aantrekkingskracht te behouden voor buitenlandse investeerders. Het aantal buitenlandse investeringsprojecten in ons land (161 in 2012) kent slechts een kleine teruggang (–5%) in vergelijking met het topjaar 2011. Toen werden 170 investeringsprojecten van buitenlandse partijen gemeld. In 2010 waren dat er 115. Dit blijkt uit de Ernst & Young Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2013.

Hoewel buitenlandse investeerders bezorgd zijn over de economische situatie hier, is de algemene opvatting onder hen dat Nederland de moeilijke tijden goed zal doorstaan. Daarnaast zien de respondenten dat de overheid het belang van buitenlandse investeringsprojecten erkent.

Uit het rapport blijkt dat Amsterdam veruit de populairste bestemming is voor buitenlandse investeringsprojecten: 37% van de buitenlandse bedrijven die in 2012 naar Nederland kwamen, koos voor Amsterdam. Rotterdam en Den Haag delen de tweede plaats. Terwijl Rotterdam in 2011 nog 18 buitenlandse investeringsprojecten wist aan te trekken, waren dat er vorig jaar slechts acht. De acht projecten die Den Haag aantrok, betekent een daling van 1 project ten opzichte van 2011.

Op provincieniveau heeft vooral Noord-Nederland veel buitenlandse investeringsprojecten aangetrokken, namelijk 68. Dat is ongeveer 42% van het totaal aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland. In 2011 was het aandeel van Noord-Nederland nog 29%.

Deze toename gaat voornamelijk ten koste van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, die zowel absoluut als relatief minder buitenlandse investeringsprojecten aantrokken (Noord-Brabant 2011: 40 projecten en 24% van het totaal, en 2012: 31 projecten en 19%; Zuid-Holland 2011: 38 projecten en 22%, en 2012: 22 projecten en 14%). Desondanks staan Noord-Brabant en Zuid-Holland nog steeds op de tweede en derde plek – zowel in absolute als relatieve aantallen.

Met een score van 161 buitenlandse investeringsprojecten staat Nederland op de zesde plaats in de top-10 van Europese landen die de meeste buitenlandse investeringsprojecten aantrokken. De vijfde plek, waar Nederland vorige keer stond, is nu voor België. De investeringsaantallen in beide landen liggen al jaren dicht bij elkaar. De afstand tot Duitsland (624 buitenlandse investeringsprojecten aangetrokken in 2012) is aanzienlijk groter. Duitsland en België worden gezien als de twee grootste concurrenten van Nederland.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws