Nederland: belegger zoekt geschikt locaties huurwoningen

6 Augustus 2015 – Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen én willen méér investeren in vrije sector huurwoningen. Er is echter sprake van een groot gebrek aan geschikte locaties voor de ontwikkeling van extra vrije sector huur met huurprijzen tussen de €700 en €1000. Dit meldt IVBN.

Dit terwijl ook gemeenten graag zien dat marktpartijen juist nu extra vrije sector huur ontwikkelen, omdat dit de (doorstroming op de) lokale woningmarkt ten goede kan komen. Gemeenten zoeken dan ook marktpartijen die deze vrije sector huur versneld kunnen realiseren en bieden soms met een ‘bidbook’ te ontwikkelen locaties aan. Om een reëel beeld te schetsen wat institutionele beleggers nodig hebben, heeft IVBN een ‘omgekeerd bidbook’ opgesteld. Dit ‘bidbook’ is inmiddels al gepresenteerd aan verschillende gemeenten in de Zuidvleugel van de Randstad.
Institutionele beleggers laten nu met dit ‘bidbook’ zien wat zij nodig hebben om vrije sector huur te kunnen realiseren. Het allerbelangrijkste zijn geschikte ‘waardevaste’ locaties. Groot struikelblok bij de ontwikkeling van extra vrije sector huur zijn de door gemeenten gehanteerde grondprijzen. Bij vrije sector huur liggen deze grondprijzen in een residuele grondwaardebepaling beduidend lager dan bij koopwoningen.

Om op korte termijn versneld tot extra vrije sector huur door institutionele beleggers te komen is samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars van essentieel belang. Alleen in samenwerking kan namelijk het best in wijken een mix van sociale huur door de corporatie, vrije sector huur door de belegger en koop door de ontwikkelaar ontstaan. De toekomst voor binnenstedelijke woningbouw ligt bij consortia waarin deze drie partijen samenwerken. Ingewikkelde en langdurige openbare tenderprocessen zijn niet wenselijk om een versnelling te geven aan stedelijk wonen. Gemeenten kunnen beter kiezen voor selectie van enkele consortia die een locatie gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Met een heldere lange termijnvisie van gemeenten en corporaties kan dan ook op ‘moeilijkere’ binnenstedelijke locaties een belegger een rol ten aan zien van de vrije sector op zich nemen, aldus IVBN.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws