Moerdijk: start informatiefase van tender voor Industrial Park

16 Januari 2015 – Onlangs heeft het Havenschap Moerdijk havengebied teruggekocht dat voorheen gereserveerd was voor Shell Moerdijk. Het Havenschap zal deze grond in het deelgebied Industrial Park met een erfpachtovereenkomst aan gaan bieden aan marktpartijen. Het Havenschap nodigt in de informatiefase geïnteresseerde partijen uit om hun interesse in het gebied te tonen en om initiële projectconcepten te bespreken.

Het gaat om een stuk onontwikkelde grond in de haven van Moerdijk met een totale grootte van circa 119 hectare. Het gebied heeft circa 690 meter waterzijdige ontsluiting met een waterdiepte van circa 9 meter. Het gebied wordt ontsloten door alle modaliteiten en ondersteunt een groot aantal activiteiten, tot de hoogste milieuklasse.

De doelstelling van het Havenschap is om met een openbare aanbesteding een partij aan te trekken voor de ontwikkeling en operatie van de maritieme zijde van het gebied. En om hiermee de verdere ontwikkeling van de industriële en logistieke clusters in de haven te ondersteunen. Dit gebied heeft circa 690 meter waterzijdige ontsluiting en is circa 23 hectare groot.

Het doel van de informatiefase is om met geïnteresseerde partijen de benodigde ruimte en waterzijdige ontsluiting vast te stellen.

De zeehaven van Moerdijk is centraal gelegen tussen Rotterdam, Antwerpen en Duisburg en heeft actieve industriële en logistieke clusters. De haven kent geen congestie en heeft efficiënte maritieme verbindingen met regionale en internationale handelscentra.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws