Moerdijk: provincie maakt weg vrij voor komst logistiek bedrijventerrein

8 Juli 2014 – Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in meerderheid ingestemd met de Havenstrategie Moerdijk. Daarmee geeft de provinciale politiek groen licht voor de ontwikkeling van Moerdijk tot een industriële en logistieke hotspot.

Voor de Havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk (LPM), cruciaal. LPM moet een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van producten die rechtstreeks of via de havens van Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. LPM is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Provinciale Staten stellen naar verwachting eind  2014 het inpassingsplan en exploitatieplan voor LPM vast. Op dit moment liggen de ontwerpplannen ter inzage en kunnen belanghebbenden tot en met 23 juli 2014 hun zienswijze indienen. 

Met de havenstrategie spreken de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant de ambitie uit om Moerdijk voor 2030 te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. Deze groei moet een belangrijke impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Onderdeel van de strategie is een maatregelenpakket om te investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Inwoners van de kern Moerdijk krijgen bijvoorbeeld een waarborgregeling die hen meer zekerheid moet bieden om te kunnen blijven wonen in Moerdijk.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws