Metropoolregio Amsterdam zoekt woningbeleggers

29 Mei 2015 – De woningbehoefte in Amsterdam en de omliggende regio neemt nog steeds toe. Dat biedt kansen voor beleggers.

Amsterdam op de Provada (hal 11, stand 1)

Informatie over de woningbouwlocaties in de Metropoolregio Amsterdam is te vinden op deze site. Op de Provada is de Metropoolregio aanwezig met een eigen stand: hal 11, stand 1.

Door Erik de Boer

Amsterdam en de omliggende agglomeratie bereiden zich voor op een periode van forse groei van de woningproductie. Nederlandse beleggers zullen de behoefte niet kunnen opvangen, vandaar dat de regio zich op de Mipim in maart prominent heeft gepresenteerd aan internationale beleggers. De woningbehoefte zal ook een belangrijk item zijn op de komende vastgoedbeurs Provada.

‘We hebben ons huiswerk op orde, alle informatie die beleggers ontwikkelaars en beleggers nodig hebben is beschikbaar, en we hebben flinke stappen gezet om de time-to-market periode drastisch in te korten’, zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen en ruimtelijke ordening van Amsterdam en bestuurder van de Metropoolregio. ‘Het probleem voor Nederland is duidelijk. Steden en regio’s aan de randen van het land worden geconfronteerd met krimp van inwoners en van economische activiteit, terwijl er in het westen van het land, de Randstad, juist een trek naar de stad is.’

Amsterdam groeit momenteel jaarlijks met ruim 11.500 inwoners (ruim 1,5% van de totale bevolking van 811.000). Daar komen jaarlijks nog eens ruim 6000 inwoners bij in de omringende gemeenten.

Voor wat betreft de stad en de Metropoolregio is de situatie helder: er is overal een tekort aan. Ivens: ‘Er zijn in Amsterdam tekorten in alle woningtypen (eengezins en meergezins), alle eigendomstypen (huur en koop) en in alle prijsklassen. In de rest van de Stadsregiogemeenten plus de gemeente Almere (maar exclusief Amsterdam) zijn er tekorten in de sociale huursector, de vrije huursector en de middeldure koopsector (€ 250.000–500.000) en – zij het een klein tekort – in de dure koopsector van boven € 500.000. Ook is er in de regiogemeenten een tekort aan eengezinswoningen.’

Grote bouwopgave

De Metropoolregio zal moeten bouwen. De stad geeft de komende jaren een forse impuls om de bouwproductie te stimuleren. Tot en met 2018 moeten er jaarlijks 17.000 nieuwe woningen komen, daarna zal een groeitempo op het niveau van 5.000 stuks in stand worden gehouden.

Dit dient overigens niet alleen gerealiseerd te worden met nieuwbouw. Amsterdam kent een forse kantorenleegstand. Ook bij maatschappelijk vastgoed neemt leegstand snel toe. De stad is er alles aan gelegen om met oplossingen te komen, omdat leegstand onmiskenbaar negatieve effecten heeft op de leefbaarheid van de omgeving en het woon- en verblijfsplezier. Eigenaren van leegstaande panden worden door de stad ondersteund om hun initiatieven tot transformatie te ondersteunen. Er is een transformatieteam aangetreden met als opdracht om minimaal 1250 woningen per jaar vanuit transformatie te realiseren.

Groei structureel

Ivens meent dat alle seinen op groen staan voor (internationale) beleggers om naar de investeringsmogelijkheden te kijken die de regio biedt. ‘De groei die we voorzien zal de komende decennia aanhouden. Als je alleen al kijkt naar internationale bedrijven, dan zien we dat in 2014 139 nieuwe hoofdkantoren in de regio zijn geopend. Denk aan Netflix, Uber, Tesla, Palo Alto Networks en Expedia, die samen ruim 2500 nieuwe banen zullen opleveren. We zien dat de huur- en verkoopprijzen voortdurend stijgen, dus de vraag overtreft het aanbod. En we zijn bezig met het uitrollen van nieuwe kavels.’

Extra aantrekkelijk volgens hem is dat veel woningprojecten in de steden zelf moeten worden gerealiseerd. ‘Dus een belegger profiteert ook van de dynamiek van een stad die leeft en bloeit.’ De regio profiteert van de uitstraling van de stad en de groei van de economische activiteit en heeft om alle mensen naar hun zin te huisvesten ook veel locaties en beleggingsmogelijkheden in de etalage.

De Amsterdamse wethouder realiseert zich dat beleggers vooral geïnteresseerd zijn in het middensegment (huur van € 700–900). Hier zijn de risico’s het laagst. Daaronder zit het gereguleerde segment. ‘In deze sector ben je als belegger zeker van een veeljarig aantrekkelijk rendement’, aldus Ivens.

Samenwerking ontwikkelaar/belegger

De wethouder meent dat er voor beleggers voldoende grote pakketten beschikbaar zijn en komen om hun woningportefeuille mee te versterken. Het beleid is dat nieuwe wijken in verschillende blokken worden opgedeeld met ieder weer andere typen woningen. De stad streeft naar gemengde wijken en daar is ook veel belangstelling voor. Beleggers kunnen deze blokken echter pakketsgewijs opnemen, zodat er voor hen voldoende schaalgrootte ontstaat.

Amsterdam heeft ook grote woontorens in voorbereiding, zoals rond de A10-ring West, in het gebied Sloterdijk, in Overhoeks bij het nieuwe filmmuseum en in het Amstelkwartier. ‘We moeten als stad echt de lucht in om alle uitbreidingen mogelijk te maken.’

Daarnaast is de stad bezig met de uitbreiding van IJburg, een compleet nieuwe wijk die wordt veroverd op het water aan de oostkant van het Centraal Station. ‘Twee grote eilanden zijn inmiddels opgespoten, het derde wordt binnenkort opgeleverd’, zegt Ivens.

 

Grote locaties in de regio Amsterdam

– Westzanerwerf in Zaanstad: circa 200 woningen

– Chromosterrein in Zaanstad: circa 60 rijwoningen

– Kop van West in Purmerend: circa 200 eengezinswoningen en 370 appartementen

– Luijdendijk-Zuid in Landsmeer: circa 350 woningen

 

 

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws