Maastricht: Provincie Limburg wil luchthaven overnemen

De provincie zoekt duurzame toekomst voor Maastricht Aachen Airport.

De Provincie Limburg wil Maastricht Aachen Airport overnemen en de exploitatie van de luchthaven, net als bij openbaar vervoer, in concessie uitgeven. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met de stand van zaken over de Limburgse luchthaven.

Maastricht Aachen Airport verkeert financieel in zwaar weer. In juni heeft de Provincie de luchthaven met een bijdrage van € 4,5 mln behoed voor een faillissement en nu wordt in opdracht van Provinciale Staten gezocht naar een duurzame toekomst voor de luchthaven.

Bij een eerste consultatiefase is de luchthaven tegen het licht gehouden om een mogelijke oplossing voor het gerezen probleem aan te dragen. Die oplossing kan volgens Gedeputeerde Staten zijn dat de Provincie voor een bedrag van één euro het eigendom overneemt van de luchthaven van de huidige eigenaar, een consortium van de Britse luchthaven investeringsmaatschappij Omniport en bouwonderneming DuraVermeer.

Om de luchthaven vervolgens kansrijk in de markt te kunnen zetten moet volgens Gedeputeerde Staten een ontvlechting plaatsvinden van de huidige organisatie. Daarbij wordt de exploitatie van de luchthaven losgekoppeld van het eigendom en beheer van de infrastructuur.

Dit betekent dat de Provincie eigenaar zou worden van de landingsbaan, loodsen, terminal en het vastgoed. Daarmee onderstreept de Provincie het publieke belang van de luchthaven. De infrastructuur zou in dat geval aan een private exploitant in concessie beschikbaar worden gesteld.

Dit scenario wordt verder uitgewerkt in een voorstel dat op 7 februari 2014 aan het Limburgse Parlement wordt voorgelegd. Als hiervoor geen meerderheid komt zal sluiting van de luchthaven realiteit kunnen worden.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws