Maastricht: GS wil luchthaven overnemen

Het Limburgs Parlement bespreekt het voorstel op 16 mei.

28 maart 2014 – Vanuit de overtuiging dat Limburg niet zonder Maastricht Aachen Airport (MAA) kan, stellen Gedeputeerde Staten aan het Limburgs Parlement voor om de luchthaven van de huidige eigenaren over te nemen voor het bedrag van € 1. Het Limburgs Parlement bespreekt het voorstel op 16 mei.

Medio vorig jaar schoot de Provincie de luchthaven  met een bijdrage van € 4,5 miljoen te hulp vanwege een dreigend faillissement. Het Limburgs Parlement gaf toen Gedeputeerde Staten een jaar de tijd om te onderzoeken hoe de luchthaven duurzaam overeind kan worden gehouden. Dit onderzoek is nu afgerond. Daarbij zijn met behulp van deskundigen diverse scenario’s tegen het licht gehouden; van sluiting tot en met een luchthaven met alleen vracht of passagiers of alleen voor kleine luchtvaart (privé- en zakelijke vluchten).

Sluiting van de luchthaven is voor Gedeputeerde Staten geen optie. Dat zou grote negatieve gevolgen hebben. Onderzoeksbureau Etil heeft berekend dat de directe-en indirecte werkgelegenheid die in 2013 gekoppeld is aan MAA ruim 1.500 arbeidsplaatsen bedraagt en dat MAA in 2013 circa € 100 miljoen toevoegt aan het bruto regionaal product van Limburg. Bovendien zou Limburg internationaal gezien minder aantrekkelijk worden voor bedrijven als de luchthaven dicht gaat. Tien procent van de Limburgse bedrijven (16% in Zuid-Limburg) maakt omzet dankzij de luchthaven. Driekwart van de bedrijven vreest dat bij sluiting van MAA de kwaliteit van het Zuid-Limburgse vestigingsklimaat wordt aangetast, aldus Etil.

Slechts één scenario biedt uitzicht op rendabele exploitatie en dat is volgens GS aankoop en voortzetting van de luchthaven met steun van de overheden hetgeen ook bij vrijwel alle andere regionale luchthavens in Europa gebeurt. Daarbij neemt de Provincie Limburg de luchthaven (170 hectare) over voor € 1 van de huidige eigenaren, Omniport/Dura Vermeer. Daarmee verkrijgt de Provincie strategische grondposities langs de snelweg A2 en op de luchthaven.

Indien Provinciale Staten op 16 mei akkoord gaan met de voorgestelde overname per 1 juli aanstaande komt  de exploitatie van de luchthaven tijdelijk in handen van de Provincie. Na één à twee jaar zou de luchthaven via een concessie in handen van een marktpartij moeten komen. De Provincie zal wel jaarlijks gemiddeld € 3 miljoen blijven bijdragen in de kosten van onder meer veiligheid en brandweer;  taken die min of meer bij een overheid horen. Daarnaast investeert de Provincie jaarlijks gemiddeld € 1,5 miljoen in  de infrastructuur (onder meer start- en landingsbaan, terminal en loodsen) die in het bezit van de Provincie komt. Door de jaarlijkse bijdrage in brandweer-en veiligheidskosten en de investeringen in de infrastructuur wordt de luchthaven aantrekkelijk voor marktpartijen die op en rondom de luchthaven willen investeren en  blijft de luchthaveninfrastructuur kwalitatief op peil, aldus GS.

Voor het uitwerken van dit voorstel en het werven van investeerders en exploitanten hebben GS maximaal twee jaar nodig. Intussen blijft de luchthaven gewoon open onder leiding van een interim-manager.  De huidige organisatie wordt opgesplitst in een luchthavenbedrijf en een vastgoedbedrijf met vastgoed dat niet noodzakelijk is voor de luchthaven. De bedoeling is om het vastgoed op den duur te verkopen. Uiterlijk in het voorjaar van 2015 start de aanbesteding voor het exploiteren van het luchthavenbedrijf via een concessie. De nieuwe exploitant zou dan in maart/april 2016 daadwerkelijk kunnen beginnen. Winsten van de exploitant vloeien deels terug naar de Provincie.

De Provincie draagt de kosten van de instandhouding van de luchthaven niet alleen. Onderdeel van het voorstel is dat de regio de komende tien jaar financieel bijdraagt. Voorts verwacht de Provincie dat de € 10 miljoen gereserveerde rijksgelden voor de instandhouding van de luchthaven kan worden gebruikt. Mocht binnen twee jaar geen marktpartij gevonden zijn voor de luchthaven dan wordt mogelijk passagiersvervoer via MAA geschrapt. Daarmee kunnen  de financiële risico’s en  de overheidsbijdragen worden verminderd.

‘We gaan voor een duurzame toekomst van de luchthaven,’ zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken en Grondbedrijf.  ‘De luchthaven is een essentieel onderdeel van de Limburgse infrastructuur en daarmee van de Limburgse economie, net als de wegen, de Maas met zijn kanalen en het spoor dat ook zijn. We willen niet alleen via de weg, water en het spoor maar ook via de lucht bereikbaar blijven.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws