Maastricht: forse investeringen in Airport

11 September 2015 – Overheden, bedrijfsleven en private investeerders gaan de komende twee, drie jaar enkele tientallen miljoen euro’s investeren in het zieltogende Maastricht Aachen Airport. Dit blijkt uit stukken die Gedeputeerde Staten hebben voorgelegd aan Provinciale Staten van Limburg.

Onderdeel van het plan is de bouw van een hotel met 90 drie- en viersterrenkamers. Volker Wessels steekt hier ruim € 10 mln in. Vliegtuigonderhoudsbedrijf Samco bouwt een nieuwe hangaar. Dit vloeit voort uit een overeenkomst met de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier voor de onderhoud van vliegtuigen. Maas Aviation zet in op een tweede spuitloods. Een private investeerder wil een extra vliegtuighangaar (€ 6 mln) realiseren en de Provincie Limburg zal € 1,5 mln bijdragen in de kosten om de passagiersterminal een facelift te geven.

Om de nieuwe gebruikers van het vliegveld te faciliteren stelt de provincie ook voor nieuwe ontsluitingswegen, nieuwe taxibanen en een nieuw platform aan te leggen. Daarbij wordt geput uit gelden die eerder door Provinciale Staten en gemeenten zijn toegezegd. Het gaat om € 15,5 mln voor achterstallig onderhoud en € 15 mln voor uitbreidingen.Ook wil de provincie de vrachtloods op het terrein aankopen en deze doorverhuren aan de nieuwe exploitant van het vliegveld. PS hopen rond de jaarwisseling overeenstemming te hebben bereikt met de nieuwe exploitant. Daar zouden drie kandidaten voor zijn.

Om het noodlijdende vliegveld overeind te houden heeft de provincie vorig jaar Maastricht Aachen Airport voor een symbolisch bedrag van € 1 overgenomen van eigenaren Omniport/DuraVermeer.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws