Maastricht: forse investering in uitbreiding campus

20 November 2014 – De Brightlands Maastricht Health Campus ondergaat de komende jaren een belangrijke serie uitbreidingen waarin enkele honderden miljoen worden geïnvesteerd.  Er komt een nieuw hoofdgebouw, Mosae Vita. Daarnaast krijgt het gehele gebied een facelift om de campus meer uitstraling te geven. De nu nog braakliggende terreinen zullen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Mosae Vita wordt een broedplaats voor zorginnovaties van patiënt, huisarts, specialist, wetenschapper en ondernemer samen. Het is een innovatief concept gericht op het gezond houden en gezond maken van de Limburgse bevolking. Mosae Vita is dus veel meer dan een gebouw. Het is een nieuw concept waaruit door een wisselwerking met het zorgveld (patiënten, huisartsen, specialisten, wetenschappers en ook mkb-bedrijven)  zorginnovaties voortvloeien. Burgers kunnen hier straks kennis en kunde ophalen om dit toe te passen in hun dagelijks leven. De filosofie achter Mosae Vita is de aandacht in de gezondheidszorg te verleggen van gezond maken naar gezond blijven door bijvoorbeeld adviezen op het gebied van leefstijl, voeding en beweging. Het wordt een ‘levend lab’ waar nieuwe vindingen meteen getest en daarna te gelde gemaakt kunnen worden. De verwachting is dat Mosae Vita nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, dat er nieuwe bedrijven door ontstaan en het concept enkele honderden indirecte banen creëert. Als alles volgens plan loopt wordt Mosae Vita in 2017 geopend.

Het beoogde nieuwe gebouw wordt met een uitgesproken architectuur het hart van campus. De campusorganisatie gaat een belegger zoeken voor de financiering. Er is al een voorlopig ontwerp gemaakt, maar dat wordt verder uitgewerkt. De provincie financiert de voorbereidingskosten voor en stopt – mogelijk met partners – geld in een huurgarantiefonds om beleggers te interesseren. Er zijn al meerdere huurders. Daarnaast hebben ook TNO, Nutricia, Vermaat Groep, Medtronic en Motek Medical interesse getoond in samenwerking.

UM, azM/MUMC+, provincie en gemeente onderschrijven een structuurvisie waarin de komende jaren het campusterrein onder handen wordt genomen. De huidige locatie is gedateerd en moet op de schop. Dit gebeurt in twee fasen. Eerst wordt in de komende vier jaar de openbare ruimte van de campus aangepakt. In het hart van de campus komt onder andere een park dat wordt ingericht om ontmoetingen, inspiratie, buitenactiviteiten en sport te stimuleren.De kosten van de eerste fase bedragen een kleine € 10 miljoen. Voor de tweede fase hebben partijen de intentie om nadere plannen te ontwikkelen om de nog braakliggende terreinen op de Brightlands Maastricht Health Campus te ontwikkelen tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven en instellingen.

Op en rond Brightlands Maastricht Health Campus wordt in de komende jaren voor enkele honderden miljoenen geïnvesteerd in research & development. Naast de investering in R&D wordt samen met Medtronic geïnvesteerd in een toonaangevend trainingsfaciliteit waar cardio vasculaire specialisten worden getraind in de laatste nieuwste operatietechnieken. Er komen inmiddels bezoekers uit de hele wereld op af. Daarnaast werkt Maastricht UMC+ momenteel aan een grote uitbreiding van het ziekenhuis (€ 90 miljoen) met onder meer een nieuw OK-complex, MRI-centrum, laboratoria en werkplekken. De Universiteit Maastricht is onlangs gestart met een totale herbouw van het universitair sportcentrum waar niet alleen gesport kan worden maar wat ook  een van de ontmoetingspunten kan worden voor al die mensen die dagelijks op de Brightlands Maastricht Health Campus komen. Van het  sportcentrum kunnen straks niet alleen studenten maar ook scholen en verenigingen gebruik gaan maken.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws