Leiden: Start bouw Rijnsburgerblok gepland in 2015

De planvorming van het Rijnsburgerblok in Leiden is in een nieuwe fase gekomen.

Begin november is een belangrijke stap gezet die moet leiden tot de realisatie van het Rijnsburgerblok; een multifunctioneel project aan de stadszijde van station Leiden Centraal. In samenwerking met marktpartijen is hard gewerkt aan een project, dat aantrekkelijk wonen, werken en verblijven in het stationsgebied mogelijk maakt.

Ontwerp Rijnsburgerblok van Neutelings Riedijk Architecten

Wethouder Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening): “De uitvoering van het Rijnsburgerblok komt steeds dichterbij. Als alles meezit dan beginnen we in 2015 met de transformatie van het stationsgebied. Het Gat van Van der Putte lijkt straks verleden tijd. Leiden krijgt niet alleen meer woonruimte en kantoren, maar ook kwalitatief goede fietsplekken rondom Leiden Centraal. In het ontwerp is rekening gehouden met de Leidse maat. Door de sokkel en het gebruik van baksteen sluit het goed aan bij de historische binnenstad.”

Het ontwerp voor het Rijnsburgerblok van Neutelings Riedijk Architecten bestaat uit een ‘sokkel’ (onderbouw) met daarin plek voor commerciële ruimten, kantoren, woningen en een parkeergarage. Daaronder komt een openbare fietsenstalling met de in- en uitgang aan het Stationsplein. Bovenop op de sokkel komen twee woontorens en een kantoortoren. Omdat de hoogbouw iets teruggelegen op de sokkel staat oogt de hoogbouw kleinschaliger. In totaal biedt het blok straks ruimte aan ca. 130 woningen, 300 auto’s, 5000 fietsen, circa 21.000 m2 kantoorruimte en circa 1.800 m2 commerciële ruimte. Het project kan gefaseerd worden gerealiseerd waardoor het kantoorprogramma optimaal wordt afgestemd op de vraag uit de markt.

De gemeenteraad, de beoogde belegger, en ontwikkelaar OVG Real Estate moeten nog wel definitief akkoord geven op het plan, hiervoor zal zowel de financiële haalbaarheid als het ontwerp verder uitgewerkt moeten worden. De procedure voor het bestemmingsplan en omgevingsvergunning, net zoals het bouwrijp maken van de grond, staan gepland voor 2014.

Het gebied rondom station Leiden Centraal is een belangrijke entree van de stad en verbindt de historische binnenstad en het Bio Science Park. Daarom werkt de gemeente Leiden nu en in de toekomst aan dit gebied dat getransformeerd moet worden tot een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Het Rijnsburgerblok op de plek van het ‘Gat van Van der Putte’ is de eerste stap in de herontwikkeling van het stationsgebied.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws