Leiden: Bio Science Park wordt campus

2 November 2015 – Een campus voor life sciences and health waar kennis en talent en unieke onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden elkaar ontmoeten. Dat is wat de Universiteit Leiden en de gemeente voor ogen hebben voor het Leiden Bio Science Park.

In het concept Masterplan voor de westelijke gebiedsdelen van het park staat beschreven wat er nodig is om het park te ontwikkelen tot een ware campus. Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept Masterplan Leiden Bioscience Park – Gorlaeus vrijgegeven voor inspraak.
Momenteel mist het gebied samenhang en een goede ontsluiting. Om het park door te ontwikkelen tot de gewenste campus wordt er meer plaats gemaakt voor nieuwe bedrijven in de Life Science & Health sector en er komt ruimte voor woningbouw en voorzieningen.
Robert Strijk (wethouder economie): ‘Het centrale plein bij de bètacampus van de universiteit moet een inspirerende plek worden waar wetenschappers, studenten en mensen uit het bedrijfsleven elkaar op afspraak, maar ook spontaan kunnen ontmoeten. De levendige uitstraling van de campus is belangrijk, want hierdoor wordt het voor bedrijven aantrekkelijker zich te vestigen op het park en dat is goed voor de werkgelegenheid. Het Biosciencepark is al een van de topclusters in Europa op het gebied van medicijnontwikkeling en kan door dit Masterplan nog verder doorontwikkelen.’
Het masterplan sluit aan op de plannen voor de betere ontsluiting van het park via de Plesmanlaan en het hoogwaardig openbaar vervoer naar Katwijk-Noordwijk. Bovendien komen er twee parkeergarages aan de gebiedsontsluitingswegen. De verkeersontsluiting binnen het park wordt voor alle verkeersdeelnemers verbeterd. Over de hele lengte van het park wordt een vrij liggend fiets- en voetpad aangelegd. Deze route wordt voorzien van een landschappelijke inrichting met groen en water.

Het Leiden Bio Science Park is cruciaal voor het optimaal functioneren van Leiden als internationale kennisstad. Deze hoogwaardige kennisomgeving ligt op steenworpafstand van het oude stadscentrum. Het Bio Science Park vormt samen met het Stationsgebied en de binnenstad de economische kern van Leiden. Door de bundeling van kennis, talent en unieke onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden worden nieuwe bedrijven aangetrokken die samen de life science ‘hotspot’ van Nederland vormen.

Zie ook PropertyNL.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws