Uitzicht op de binnenstad van Zwolle

Zwolle: leegstand kantoren zal 20% krimpen

16 Augustus 2016 – De stad Zwolle ziet kans de leegstand van kantoren de komende tien jaar met ongeveer eenvijfde te laten afnemen. Dit heeft te maken met de grote vraag naar transformatie van kantoren naar (huur)woningen. Tot 2026 kan daarmee ongeveer 20% van het huidige aantal leegstaande kantoormeters uit de markt worden gehaald. 

Dit schrijft het College in de informatienota Transformatie kantoren naar woningen die aan de gemeenteraad is gestuurd. De krapte in de woningmarkt in combinatie met leegstaande kantoren op interessante locaties, leidt tot toenemende interesse vanuit de markt, aldus het College in de nota. De stad zal in 2040 ongeveer 140.000 inwoners tellen. Om de nieuwkomers op te vangen zullen de komende jaren circa 6.000 woningen gerealiseerd moeten worden. Transformatie biedt hierbij kansen op een duurzame en logische doorontwikkeling van de stad. Wetgeving en trends dragen bij aan het gebruik van leegstaande kantoren en ander leegstaand vastgoed ten behoeve van het invullen van de woningbehoefte.

Leegstand urgent

Zwolle kent een kantorenleegstand van 140.000 m2, 17% van het totaal. Dat is weliswaar in lijn met het landelijk gemiddelde  maar ‘urgent genoeg om diverse maatregelen te treffen’, aldus de nota.

Het stelt de gemeente ook voor een paar grote uitdagingen. ‘De veranderingen op de kantorenmarkt vragen om functieverkleuring en meer aantrekkelijke werkgebieden. Een aantal eigenaren is hier bewust mee bezig en vraagt de gemeenten om duidelijkheid over wat wel en niet kan en om snelle procedures.’

Het college van Zwolle vindt dit een positieve ontwikkeling en wil die graag faciliteren. In samenwerking met bureau Fakton is onderzoek gedaan naar de combinatie van vraag en aanbod in de woning- en kantorenmarkt versus kansen en belemmeringen vanuit het perspectief van de gewenste stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Er zijn momenteel transformatie-initiatieven aangemeld voor ongeveer 25.000 m2. Als deze de komende jaren worden omgezet naar woningen, neemt de kantorenleegstand af van 140.000 m2 naar 115.000 m2. Er wordt daarmee dus 20% leegstand uit de markt genomen.

De initiatieven tot transformatie concentreren zich in de gebieden Hanzeland, Oosterenk, Binnenstad (Centrum) en Binnenstadschil (Singels).

De gemeente trekt ook hard aan de realisatie van sociale woningbouw. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de corporaties om op 14 binnenstedelijke locaties 400 extra woningen te realiseren. Ook wordt met eigenaren van leegstaande en leegkomende panden de mogelijkheden voor het transformeren naar sociale woningen onderzocht. Als studentenstad heeft het College ook de bouw van studentenhuisvesting op het wensenlijstje staan.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws