Landelijk: Vraag naar logistiek vastgoed naar recordhoogte

6 Mei 2019 – De vraag naar logistiek vastgoed in Nederland was niet eerder zo hoog als in 2018.

Dit is een van de conclusies in de zesde editie van de NVM Business publicatie Logistiek vastgoed in cijfers 2018.

In 2018 is in totaal 3,1 mln m² logistiek vastgoed afgezet. Daarbij ging het overigens niet alleen om ruimten die op de vrije markt werden verhuurd en verkocht, maar ook om gebouwen die door bedrijven zelf voor eigen rekening werden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. Opvallend was dat van de in 2018 gerealiseerde afzet bijna 2,2 mln m² betrekking had op nieuwbouw, wat in vergelijking met het jaar ervoor een duidelijke verbetering betekende. Behalve een grotere vraag naar nieuwbouw, werd de markt ook gekenmerkt door een toename van het aantal gehuurde ruimten, met als gevolg dat het aandeel van de huursector in de totale opname boven de 75 % lag. Het zuiden van het land nam – net als in andere jaren overigens – het grootste deel van de vraag naar logistiek vastgoed voor zijn rekening. Dat was vooral te danken aan de positieve gang van zaken in de provincie Noord-Brabant, waar meer dan 800.000 m² zijn weg naar gebruikers vond.

Ondanks de grote vraag naar logistiek vastgoed ging in 2018 het direct beschikbare aanbod van distributiecentra en grootschalige opslagruimten nauwelijks omlaag. Dat het aanbod vrijwel onveranderd bleef, kwam doordat er door beleggers en projectontwikkelaars meer logistieke gebouwen op risico in aanbouw werden genomen, dat wil zeggen zonder de zekerheid van voorverhuur. Eind 2018 stond ongeveer 2,33 mln m² te huur en te koop. Daarvan bestond 725.000 m² uit nieuwbouw. Het structurele of langdurige aanbod is in 2018 verder gedaald, namelijk met 35 %. Wel vertoonde de aanbodsituatie grote regionale verschillen. Terwijl bijvoorbeeld Noord-Holland werd geconfronteerd met een sterke toename van leegstaande distributiecentra, was in Noord-Brabant sprake van een flinke daling van het aantal beschikbare meters.

De ontwikkeling van vraag en aanbod had echter weinig effect op de gerealiseerde huurprijzen; die bleven namelijk over het geheel genomen stabiel. Alleen in de regio’s Rotterdam en Eindhoven ging het gemiddeld huurprijsniveau iets omhoog. Hoewel de huurprijzen dus nauwelijks van hun plaats kwamen, gingen de aanvangsrendementen die beleggers bereid waren te betalen wel omlaag, wat tot een stijging van de prijzen leidde. Voor eersteklas objecten daalde het netto-aanvangsrendement tot iets onder de 4,6%. In 2008 was dat nog 7%. Er werd vorig jaar ook flink in distributiecentra belegd. Volgens NVM Business ging het om € 2,3 mrd, een absoluut record. Daarvan had 70% betrekking op distributiecentra met een omvang van 30.000 m² en meer.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws