Landelijk: Door schaarste zal ingebruikname bedrijfsruimtevastgoed afnemen

10 Juli 2018 – Als gevolg van de sterke economie in Nederland is er veel dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt.

In de eerste helft van 2018 is in dit marktsegment – onder te verdelen naar industrieel en logistiek vastgoed – 2 mln m² vastgoed in gebruik genomen.

Hiervan is in de eerste helft van 2018 639.000 m² industrieel vastgoed in gebruik genomen. Hoewel de landelijke vraag naar industrieel vastgoed onverminderd hoog blijft, wordt als gevolg van het schaarse kwalitatief hoogwaardige aanbod verwacht dat het opnameniveau over heel 2018 circa 10% achter blijft bij het niveau van 2017. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

Het totale bedrijfsruimteaanbod in Nederland van 7,6 mln m² is onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen omdat veel aanbod sterk verouderd is en op de verkeerde locaties staat.

Nieuwbouw is voor veel industriële gebruikers, los van de sterk stijgende bouwkosten, vaak geen alternatief, omdat de doorlooptijd vaak te lang is om de toenemende productie die op korte termijn moet worden ingevuld te kunnen faciliteren. Daarnaast zijn de huurprijzen voor nieuwbouw voor veel huurders te hoog vergeleken met bestaande bouw.

Hoewel de opname achterblijft bij vorig jaar, is er nog altijd sprake van een historisch hoog opnameniveau. In totaal zijn er 305 transacties geregistreerd van minimaal 750 m². De gemiddelde transactie had een omvang van bijna 2100 m². De grootste transactie had een omvang van 16.000 m². Dit betrof een transactie van Bosman van Zaal, die een nieuwe bedrijfsruimte in gebruik gaat nemen op Greenpark Aalsmeer.

De markt voor industrieel vastgoed is verspreid over heel Nederland. Regionaal zijn echter sterke verschillen zichtbaar. Zo is in de regio’s Almere, Friesland, Gooi en Eemland, Groningen, Twente en Zwolle de ingebruikname ten opzichte van vorig jaar gestegen. Deze groei wordt vooral gerealiseerd door organisaties die actief zijn in de handel, industrie en bouw. In de Randstad blijft opname nog wat achter door de genoemde schaarste.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws