Landelijk: Hoge opname logistiek niveau wordt geremd door krappe markt

17 februari 2020 – De opname van logistiek vastgoed is over het hele jaar 2019 uitgekomen op 2,5 miljoen m², een daling van 15% ten opzichte van 2018.

Deze opname blijft historisch hoog binnen het langjarige gemiddelde in dit marktsegment. Dit blijkt uit de data van Cushman & Wakefield.

De adviseur verwacht voor de komende jaren dat de transactiedynamiek in logistiek vastgoed aanhoudend hoog zal blijven hoewel deze, net als in 2019, zal worden geremd door beperkt aanbod. Ondanks de stijging van het aanbod naar 2,1 miljoen m² per einde 2019 ten opzichte van einde 2018, is het aanbod ontoereikend om te voldoen aan de vraag.

Het grootste deel van de opname (64%) in logistiek vastgoed in 2019 betrof nieuwbouw, het jaar ervoor was dit 53%. Er is een duidelijke langjarige trend zichtbaar waarbij nieuwbouwtransacties het grootste deel van de totale logistieke opname opeist.

Aanvullend op het bestaande en in aanbouw zijnde aanbod van 2,1 miljoen m² logistiek vastgoed, waarvan bijna de helft nieuwbouw betreft, omvat de harde planvoorraad momenteel circa 1,5 miljoen m². Hiervan is de bouw nog niet gestart. Afhankelijk van de locatie en de fase waarin het project zich bevindt, is de uiteindelijke realisatie soms onzeker als gevolg van de stikstofproblematiek.

Die onzekerheid, in combinatie met het al krappe aanbod, draagt bij aan huurprijsstijgingen in logistiek vastgoed maar tegelijkertijd biedt het volgens Cushman & Wakefield ook kansen voor minder gewild, bestaand logistiek vastgoed dat onder normale marktomstandigheden met een gezonde leegstand niet zou worden overwogen door logistieke dienstverleners.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws