Landelijk: Grote vraag naar logistiek vastgoed

29 Maart 2017 – In 2017 is het totale opnamevolume van logistieke panden met bijna 75% gestegen, naar 1,8 mln m², aldus Dynamis.

Tegelijkertijd nam het aanbod met een kwart toe en stond er begin 2018 in totaal meer dan 2 mln m² logistiek vastgoed te koop of te huur. De verruiming van het aanbod wordt grotendeels veroorzaakt door grootschalige nieuwbouwontwikkelingen, wat kan worden toegeschreven aan de toenemende kwaliteitseisen van gebruikers, gecombineerd met de relatief lage bouwkosten en de ruime beschikbaarheid van ‘green fields’ en kapitaal.

De gebruikers die zich vestigen in dergelijke panden laten over het algemeen minder geschikte panden achter in het aanbod. Een groot deel van dit ‘kansarme’ aanbod heeft echter nog ruimte potentie in de huidige markt, als logistiek pand of met een andere functie.

Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Sprekende Cijfers Marktscan Logistiek 2018 van Dynamis.

Logistieke hotspots
Vooral de gebieden buiten de vier grote steden kennen een zeer sterke dynamiek, waarbij met name de zuidelijke regio’s een groot aandeel hebben in het totale opnamevolume. Venlo–Venray en West-Brabant zijn hierbij de twee hotspots met het grootste opnamevolume.

Door een aanhoudend lage rente en een toenemend ondernemersvertrouwen zal de dynamiek in de sector de komende jaren blijven aanhouden. Samen met de toenemende consumentenbestedingen, stijgende aandelen e-commerce en de constante groei van het wereldhandelsvolume betekent dit dat de ruimtevraag van logistieke partijen de komende periode onverminderd groot blijft en dat ook in 2018 een hoog opnamevolume wordt verwacht.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws