Landelijk: C&W pleit voor ruimte voor industrie in en om steden

31 Oktober 2018 – Cushman & Wakefield herhaalt de oproep om ‘het wegduwen van de Nederlandse industrie uit steden te stoppen’ vanwege het grote belang van de sector voor de Nederlandse economie.

Cushman & Wakefield heeft de eerste editie uitgebracht van een onderzoeksrapport naar industrieel vastgoed. De onderzoekers signaleren drie trends die bepalend zijn voor de huisvestingsstrategie in de sector: technologische vernieuwing, veeleisende consumenten en de ecologische voetafdruk. Deze trends dwingen de sector tot huisvesting in en om steden en stedelijke gebieden terwijl juist daar het gevecht om ruimte wordt gevoerd.

Jan Verhaegh, hoofd Industrial bij Cushman & Wakefield: ‘De industrie is een sector die ertoe doet en die een plaats verdient in onze steden en stedelijke gebieden. Het belang ervan voor de Nederlandse economie is groot. In totaal vertegenwoordigt de industrie 33% van de totale waarde aan goederen en diensten in Nederland. De sector zorgt voor 16% van de werkgelegenheid en draagt met 19% sterk bij aan het bruto binnenlands product. Met recht dus een sector die van groot belang is en om die reden, naast wonen, ook een duidelijke plaats moet krijgen in onze steden.’

De markt in cijfers
In de eerste helft van 2018 vonden er verspreid over het land in totaal 313 transacties plaats in de sector industrieel vastgoed, met een gemiddelde omvang van bijna 2150 m². De voorraad in Nederland bedraagt 210 mln m² en de leegstand is 3%. De opname was de afgelopen jaren zeer stabiel rond 2 mln m², met een lichte stijging in de afgelopen drie jaar. Naar verwachting zal de ingebruikname over 2018 dalen ten opzichte van voorgaande jaren als gevolg van gebrek aan kwalitatief hoogwaardig aanbod. Vooral het grote aantal transformaties aan de randen van steden en stedelijke gebieden tot woningen heeft het aanbod zeer sterk teruggedrongen waardoor er over de volle breedte veel krapte is op de vastgoedmarkt voor bedrijfsruimte.

Hoewel de sector een landelijk spreiding kent, staat een aantal gebieden nadrukkelijker in de belangstelling van industriële vastgoedgebruikers, waaronder de Randstad, een groot deel van Brabant, Twente, Groningen en Friesland.

De definitie van industrieel vastgoed zoals gehanteerd door de onderzoekers van Cushman & Wakefield is ‘alle bedrijfsruimte waar geen grootschalige logistiek plaatsvindt’.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws