Landelijk: Coronacrisis remt dynamiek op bedrijventerreinen met 20%

28 januari 2021 – Op bedrijventerreinen is in 2020 een verminderde locatiedynamiek te zien.

De dynamiek van bedrijven – gemeten in omvang van alle transacties – ligt in 2020 20% lager dan in 2019. Belangrijke kanttekening hierbij is dat 2018 en 2019 in historisch perspectief recordjaren waren. Het gaat om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad. Dit blijkt uit de Database Locatiebeslissingen Nederland van Stec Groep.

Met name voor productieactiviteiten zien we een terugval in locatiebeslissingen (-25 tot -30%). Voor deze veelal kapitaalsintensieve activiteiten worden investeringsbeslissingen momenteel vaker uitgesteld.

Binnen de industrie zien we grote verschillen. In het bijzonder bedrijven in de sector High Tech Systems & Materials en chemische industrie laten een afname van locatiedynamiek zien (beide circa -50 tot -60%). Oorzaken zijn onder meer een afname in de (buitenlandse) orderpositie en afname in investeringen in machines, terug te zien in bijvoorbeeld de Economische Barometers van de Koninklijke Metaalunie.

Zo gaf per saldo 60% van de bedrijven na het eerste kwartaal van 2020 aan dat zij het komende halfjaar minder zouden investeren in machines. Daarnaast speelt de grillige aard van de ruimtevraag in deze sectoren een rol. De ruimtevraag vanuit dit soort bedrijven is niet zo constant als bijvoorbeeld de logistieke ruimtevraag.

Tegenover deze afname staat bovendien dat locatiedynamiek in de voedingsmiddelenindustrie juist is toegenomen (+10%) en in afval en recycling op een gelijk niveau als vorig jaar. Ook zien we andere/nieuwe activiteiten opkomen, zoals diverse prefabfabrieken van bouwbedrijven (onder andere Plegt-Vos in Almelo, Van Wijnen in Heerenveen, Barli in Uden).

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws