Landelijk: ABN Amro verwacht sterke waardedaling vastgoed

10 september 2020 – De effecten van de economische krimp zullen volgens ABN Amro met vertraging zichtbaar worden in een forse waardedaling van het zakelijk vastgoed. In 2020 stijgt de waarde van het vastgoed nog met 1,5%; volgend jaar daalt die naar verwachting met 6%.

De waardeontwikkeling van vastgoed reageert met vertraging op de economie, omdat juist de indicatoren die als laatste reageren het meeste effect op de vastgoedmarkt hebben. Met name de groeiende werkloosheid zal een grote impact hebben op de kantorenmarkt en huurwoningen. Naar verwachting stijgt de werkloosheid in 2021 naar 7,2%.

Doordat de werkloosheid het besteedbaar inkomen aantast, zullen werknemers naar verwachting minder aan woonlasten willen uitgeven. Dit heeft gevolgen voor de huurmarkt. Zo neemt de druk op de waarde van huurwoningen toe, omdat door het coronavirus meer huurwoningen op de markt komen die eerst bestemd waren voor de verhuur aan toeristen. Dit effect wordt versterkt doordat er nu veel minder expats in Nederland werkzaam zijn. Naar verwachting zal de waarde van huurwoningen dit jaar nog met 3% stijgen, terwijl die in 2021 met 4% daalt.

Tegelijkertijd verwacht ABN Amro dat de vraag naar kantoorruimte door het thuiswerken en de stijgende werkloosheid zal afnemen. Het ombouwen van kantoren naar woningen is echter een goed alternatief en kan bijdragen aan het verminderen van het woningtekort. Per saldo verwacht ABN Amro dat de waarde van kantoren in 2020 met 1% zal stijgen, waarna in 2021 een waardedaling van 6% in het vooruitzicht ligt.

Woningmarkt
In de afgelopen jaren is de woningmarkt een steeds belangrijker onderdeel van de vastgoedmarkt geworden. Dit zorgde, mede door de aanhoudend lage rente, voor een snelle waardestijging van zakelijk vastgoed. ABN Amro verwacht nu echter dat de stijgende werkloosheid de woningmarkt zal raken. “Ook de huurmarkt zal hiervan de effecten merken, hoewel dit wordt gedempt door een aantal structurele factoren. Zo is de woningnood nog steeds erg hoog, zeker in het commerciële huursegment. De vraag naar deze woningen blijft dan ook hoog”, zegt Madeline Buijs, Senior Sector Econoom Vastgoed van ABN Amro. “De maatregelen die de overheid heeft getroffen om de invloed van beleggers op de woningmarkt te beperken en de woningmarkt toegankelijker te maken, zoals een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw, sorteren nog onvoldoende effect. Zo is nieuwbouw slechts een beperkt deel van de woningvoorraad, waardoor dit niet zal leiden tot lagere huren. Alleen als deze maatregel wordt doorgetrokken naar bestaande woningen kan het de waarde van huurwoningen onder druk zetten, omdat beleggers deze woningen dan moeilijker kunnen verhuren.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws