Groeiende industrie vraagt om hoogwaardige bedrijfsruimte

20 December 2016 – De industrie ontwikkelt zich positief. Met name waar deze onderdeel is van topsectoren zoals high tech, life sciences & health en agri & food. Hierdoor heeft de industriële werkgelegenheid in de afgelopen jaren vooral in  Zuidoost Brabant, de regio Leiden en Bollenstreek en de Veluwe een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Verwacht mag worden dat de vraag naar hoogwaardige bedrijfsruimte zal toenemen.

Door diverse ontwikkelingen is de verwachting van Bureau Stedelijke Planning dat deze ontwikkeling zich versterkt voortzet. Dit vraagt om hoogwaardige bedrijfsruimten en bedrijventerreinen, ook in de hogere milieuhindercategorieën.

Door de economische crisis is in de afgelopen tien jaar het aantal banen in de Nederlandse industrie fors gedaald (-11%). Maar in 2015 nam de werkgelegenheid in deze sector weer toe. De industrie is met name geconcentreerd in de grensregio’s. Vooral in de regio’s Delfzijl, IJmond en Zeeuwsch-Vlaanderen is het een belangrijke werkgever met een aandeel van 18% van het aantal banen. In de Randstad is het aandeel van de industrie echter beperkt (ca. 4%).

Werkgelegenheid in de industrie groeit in innovatieve clusters

In de afgelopen vijf jaar nam het aantal banen in de industrie met name toe in Zuidoost-Brabant (+7%). De regio Leiden en Bollenstreek (5%) en de Veluwe (+4%). Dit hangt samen met de hier gevestigde topsectoren: Eindhoven (High Tech), Leiden en Oegstgeest (Life sciences & Health) en Wageningen (Agri & Food). De industrieën zijn hier onderdeel van clusters waar onderling verbonden bedrijven gebruik maken van dezelfde leveranciers, kennisuitwisseling en vergelijkbare technologieën. Deze clusters zijn vaak erg concurrerend, hebben een goed economisch groeipotentieel en kennen een sterke vraag naar vastgoed.

Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning, heeft de industrie te maken met een toenemende vraag naar complexe maatwerkproducten en kortere levertijden. ‘Wij verwachten dat door deze ontwikkeling clustering steeds belangrijker wordt. Met name in de regio’s waar sprake is van industriële activiteiten in topsectoren zal sprake zijn van een bovengemiddelde vraag naar nieuwe bedrijfsruimten en bedrijventerreinen.’

Door technologische ontwikkelingen zoals 3d printen zal de industrie zich meer gaan richten op maatwerk en minder op grote volumes. Dit heeft effect op de vraag naar vastgoed. Deze zal zich in mindere mate richten op grote productiehallen en meer op kleine en middelgrote gebouwen. De ontwikkelingen leiden daarnaast tot minder behoefte aan traditionele bedrijfshallen, maar vragen meer om hoogwaardige objecten, inclusief laboratoria, cleanrooms en datacenters.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws