Hoeksche Waard: Suiker Unie verkoopt locatie Puttershoek

3 Mei 2019 – De Suiker Unie gaat de locatie Puttershoek in de verkoop zetten. Het gaat om 30 ha uitgeefbaar terrein in de Hoeksche Waard.

Ten noordwesten van Puttershoek (gemeente Hoeksche Waard) ligt het terrein van de voormalige suikerfabriek van de Suiker Unie. Na sluiting van de fabriek in 2004 zijn de gebouwen gesloopt en heeft de Suiker Unie samen met gemeente en provincie een plan gemaakt voor herontwikkeling van het 120 ha grote gebied naar algemeen bedrijventerrein. Ook wordt een gebied met zonnepanelen gerealiseerd en blijft de specialiteitenfabriek van de Suiker Unie gehandhaafd.

Centraal onderdeel van het plan is het nieuwe bedrijventerrein. Dit kan worden ontwikkeld met in totaal 36,6 ha uitgeefbaar voor bedrijvigheid en 5,0 ha voor een havenexploitatie. Gezien het tekort in de regio van watergebonden bedrijventerrein en locaties voor hogere milieucategorieën, zijn er op het terrein ontwikkelmogelijkheden gecreëerd om in deze vraag te voorzien. De herontwikkeling van het gebied tot bedrijventerrein is planologisch verankerd in een nieuw bestemmingsplan, dat in november 2018 is vastgesteld.

Het terrein heeft een directe verbinding met de A29 en de A16 en beschikt over een insteekhaven. De bouwmogelijkheden binnen de uitgeefbare percelen zijn ruim; er zijn geen minimale of maximale bebouwingspercentages. Het bestemmingsplan laat bedrijvigheid in de milieu-categorieën 3.1 t/m 5.1 toe.

Ten zuiden van het nieuwe bedrijventerrein ontwikkelt de Suiker Unie een gebied van 19 ha met zonnepanelen. Deze leveren een totaal vermogen van 21,9 megawattpiek. Hiervan is 60% potentieel beschikbaar voor bedrijven op het bedrijventerrein.

Het bedrijventerrein wordt in de huidige staat (‘as is’) verkocht. Een ontwikkelende of investerende partij kan het dan ontwikkelen, eventueel opstallen plaatsen en uitgeefbare kavels verkopen.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws