Hoeksche Waard: actievere werving voor bedrijventerreinen

12 Janauri 2015 – Onlangs stelden de vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard de nieuwe bedrijventerreinenstrategie vast. Het doel is de plaatselijke en regionale economie te versterken en daarmee de werkgelegenheid op het eiland te bevorderen. 

Met het vernieuwde beleid spelen de Hoeksche Waardse gemeenten (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen) in op veranderingen in de vraag naar bedrijventerrein. Er wordt bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen meer door de ogen van de ondernemers gekeken. Vanuit dat perspectief zien de gemeenten kansen voor de ontwikkeling van een nat bedrijventerrein op het buitendijkse deel van het suikerfabriekterrein in Puttershoek.

Een overslaglocatie op het water biedt meerwaarde voor de huidige ondernemers en de bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard. De gemeenten denken hierbij aan een koppeling tussen het Bedrijvenpark Hoeksche Waard en een natte ontsluiting op het suikerfabriekterrein.

Verder is te lezen dat de gemeenten zich maximaal willen inspannen om de regionale economie te versterken. Strikte regels rondom de vestiging van bedrijven in de hogere milieucategorie worden soepeler. Per aanvraag wordt gekeken of het bedrijf passend is bij de Hoeksche Waard.

Uit de nieuwe strategie blijkt dat er meer dan ooit over de dijken van de Hoeksche Waard wordt gekeken om nieuwe bedrijven aan te trekken. De Hoeksche Waard is een aantrekkelijk en veilig vestigingsgebied met een gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen.

De vijf gemeenten gaan het eiland samen met andere partijen de komende jaren meer promoten. Op het gebied van bedrijventerreinen wordt er al gewerkt aan een gezamenlijk webportal, waarbinnen ondernemers die een bedrijfskavel zoeken worden begeleid naar huisvesting op de meest passende locatie.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws