Hilversum: groen licht voor zorgpark Monnikenberg

De Hilversumse gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan voor Monnikenberg unaniem vastgesteld

De Hilversumse gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan voor Monnikenberg unaniem vastgesteld. Op deze locatie mogen een zorgpark en 600 nieuwe woningen worden gebouwd in combinatie met behoud en verdere ontwikkeling van de natuur.

Hiermee is de laatste stap gezet in de bestemmingsplanprocedure van Monnikenberg, die net iets langer dan twee jaar duurde. Wethouder Eric van der Want: ‘Ik ben ontzettend blij met en trots op dit besluit. Het gehele proces is zorgvuldig doorlopen. Door een aantal belangrijke procedures te bundelen en deze in samenhang aan de raad te presenteren, hebben we nu in relatief korte tijd een nieuw bestemmingsplan. Door de uitstekende samenwerking tussen de initiatiefnemers (ziekenhuis Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum) krijgt dit prachtige, bosrijke gebied een unieke metamorfose waarbij de bestaande natuurkwaliteiten van Monnikenberg verder versterkt en ontwikkeld worden. Het zorgpark is een aanwinst voor Hilversum én de regio.’
Op het zorgpark komen onder andere het nieuwe Tergooi ziekenhuis, Merem Behandelcentra, de Mytylschool, een nevenvestiging van het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en overige zorgvoorzieningen. Bundeling van diverse zorginstellingen op het zorgpark biedt de mogelijkheid de verschillende zorgvormen nauw op elkaar te laten aansluiten en nieuwe tot stand te brengen. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van inwoners in de regio.

Naast het zorgpark komen op Monnikenberg 600 woningen. Ongeveer de helft daarvan heeft een bestemming die zorg gerelateerd kan zijn en wordt getypeerd als ‘bospark wonen’. De andere helft wordt getypeerd als ‘wonen op het landgoed’. Hugenholtz Property Group is een van de initiatiefnemers van het plan.

De natuur is naast zorg en wonen, de derde belangrijke pijler van het nieuwe bestemmingsplan. Het plan voorziet in behoud en verdere versterking en ontwikkeling van de natuur. Zo is het Monnikenberg Groenfonds opgericht waarmee natuurbehoud en –ontwikkeling voor het gebied in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat de komende honderd jaar is gewaarborgd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws