Hilversum: executieverkoop van ontwikkellocatie van 5 ha.

10 Augustus 2015 – Het voormalige terrein van Philips NEC aan de Anton Philipsweg 1 te Hilversum komt binnenkort voor aankoop beschikbaar. Het terrein, dat momenteel een bedrijfsbestemming heeft, is uitermate geschikt voor de ontwikkelingen van woningen.

Uit de mededeling van begeleidend makelaars Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting blijkt de hypotheekhouder de locatie via een executoriale verkoop van de hand wil doen. De kavel is in 2008 door Philips voor € 21,5 mln verkocht aan Modulus Vastgoed. Uit het kadaster blijkt dat Propertize, de ‘bad bank’ waarin SNS haar discutabele vastgoedfinancieringen had ondergebracht, de huidige hypotheekhouder is.

De drie gebouwen die op het perceel staan waren ooit het hoofdkantoor van de telecommunicatiedivisie van Philips. De gemeente Hilversum heeft bij de verkoop aan Modulus gezegd mee te willen werken aan een bestemmingswijziging die ruimte biedt aan ruim 19.000 mkantoren en bedrijfsruimten, ca. 130 woningen en ca. 525 parkeerplaatsen. Volgens makelaar Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting ziet de gemeente momenteel in dat deze invulling met kantoren niet meer realistisch is. Ze ziet daarom het liefst dat de nieuwe eigenaar van het terrein aansluiting zoekt met de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve die momenteel 100 meter verderop wordt ontwikkeld. ‘Herontwikkeling zal leiden tot een verbetering van en voor de omgeving. Hoewel hierover nader overleg dient te worden gepleegd met de gemeente Hilversum, zijn er onder voorwaarden mogelijkheden voor herbestemming.’ Bij de gewenste woningontwikkeling slaat het terrein de brug tussen de nieuwe wijk Anna’s Hoeve en de aan de rand van de stad gelegen woonwijken.
Het terrein beslaat in totaal 52.550 m2; de drie panden hebben een totaal vloeroppervlak van circa 24.944 m² v.v.o.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws