Het bekroonde pand van Dok Vast

Dinteloord: Nova Lignum naar bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

Ontwikkelende vastgoedbelegger Brisck BV zal het bedrijfsgebouw ontwikkelen op een perceel van 0,6115 ha. De bouw van de productiehal start in mei. VDL ETG uit Eindhoven gaat, als hoofdaannemer, de productielijn bouwen. In het vierde kwartaal rollen de eerste gevelplaten “van de band”.

Nova Lignum is een voorbeeld van de ontwikkeling van de duurzame biobased economy in West-Brabant. Nova Lignum past ook uitstekend bij de visie van clustering en duurzaamheid, die aanleiding waren voor de ontwikkeling van Nieuw Prinsenland.

Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is 70 ha groot en biedt alle ruimte aan bedrijven actief in of gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector en de biobased economy, en aan gerelateerde value added logistics, dienstverlening, en onderzoek en ontwikkeling. Door clustering ontstaan er voor de gevestigde bedrijven meer kansen voor duurzame en winstgevende symbiose en samenwerking zoals o.a. uitwisseling van (bij)product- en reststromen, gezamenlijk gebruik ven installaties en utilities.

Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is goed gepositioneerd bij Dinteloord in West-Brabant aan de A4, de nieuwe Noord-Zuid verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Bovendien is er een kade voor transport over het water. Het bedrijventerrein maakt deel uit van een cluster met de suikerfabriek van Suiker Unie en een grootschalige glastuinbouwlocatie van 270 ha.

Het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland biedt flexibele kavelgroottes van 0,5 tot meer dan 10 ha voor zowel mkb-bedrijven, als multinationals. Er kunnen zich bedrijven vestigen met milieucategorie 3 t/m 5. De bouwmogelijkheden zijn ruim met bouwhoogte tot 40 m.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws