Den Helder: start van realisatie BT Kooyhaven

26 Januari 2016 – Ontwikkelaars Dura Vermeer en De Vries & Van der Wiel zijn gestart met de ontwikkeling van bedrijventerrein Kooyhaven. Het regionale havengebonden bedrijventerrein (RHB) ligt op steenworp afstand van Port of Den Helder en Den Helder Airport, direct ten zuiden van de N99 en ten oosten van de N9 op het grondgebied van de gemeente Hollands Kroon.

Dankzij de ligging aan het Noordhollandsch Kanaal staat het bedrijventerrein in directe verbinding met het Noordzeekanaal. Kooyhaven biedt ruimte aan bedrijven binnen de supply chain voor de energiemarkt die haven- of watergebonden zijn.
Kooyhaven biedt daarnaast ruimte voor andere sectoren die van de ligging en havenfaciliteiten kunnen profiteren, zoals jachtbouw en agribusiness. Kooyhaven is onderdeel van de verdere uitbreiding en ontwikkeling van Port of Den Helder. Zo is onlangs het nabijgelegen bedrijventerrein Kooypunt IIIa bouwrijp opgeleverd.
De verwachting is dat de ingebruikname van Kooyhaven zorgt voor een impuls voor de lokale economie van Den Helder. In de zeehaven is slechts beperkt ruimte beschikbaar, terwijl bedrijven die daar gevestigd zijn (of zich gaan vestigen) ook toeleveranciers en andere (faciliterende) bedrijven aantrekken. Deze bedrijven kunnen zich vestigen op Kooyhaven.

De ontwikkelaar is een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en De Vries & van de Wiel; de afnemer van de gronden is Port of Den Helder. De gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland zijn op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van RHB Kooyhaven. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap over de dijkverlegging, met de provincie als vaarwegbeheerder, met Rijkswaterstaat als wegbeheerder en met de Fietsersbond over de ontsluiting van het RHB Kooyhaven en de kruising van een belangrijke fietsroute. Met omwonenden is een convenant afgesloten om overlast te voorkomen. Daarin is onder meer afgesproken dat een 70 meter brede groenzone wordt aangelegd. Zo ontstaat rond de oost- en zuidzijde van het bedrijventerrein een groene afscherming.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws