Haaglanden: € 100 mln voor grotere bereikbaarheid

Overheid en markt investeren gezamenlijk in bestrijding van files.

10 maart 2014 – Met een investering van € 100 mln gaan minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu, het Stadsgewest Haaglanden en VNO-NCW West de bereikbaarheid van de regio Haaglanden vergroten. De minister, regiobestuurder Peter Smit (Stadsgewest Haaglanden en wethouder Den Haag) en Frank Hagemeier (directeur Mobility & Rail Systems Siemens, namens VNO NCW-West) hebben daartoe hun handtekening gezet onder de Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Haaglanden 2015 – 2017. Doel is om files te vermijden en de reistijd in de spits te verkorten.

De ondertekening door minister Melanie Schultz van Haegen, Peter Smit en Frank Hagemeier

Peter Smit: “De capaciteit en de kwaliteit van tramlijn 1 van Scheveningen naar Delft moeten omhoog om op deze belangrijke corridor de tram als aantrekkelijk alternatief voor de auto te positioneren. Daarvoor is circa € 30 mln nodig. Ook hebben wij meer fietsenstallingen bij de OV-knopen nodig om de automobilist een alternatief te bieden”. Haaglanden investeert in een brede aanpak: OV-, fiets-, en ketenvoorzieningen op orde brengen, zodat het bedrijfsleven voortvarend zijn medewerkers kan motiveren om de auto in de spits te laten staan.

 

Hiermee bouwt Haaglanden voort op de succesvolle samenwerking tussen het Rijk, de regio en het bedrijfsleven van de afgelopen jaren. Zo wordt gewerkt aan de tramlijnen 15 en 17 om deze geschikt te maken voor de nieuwe trams met RandstadRail-kwaliteit. Ook de verkeersknelpunten zijn aangepakt om de doorstromingen van het verkeer te verbeteren zoals de aanpassingen bij de A12 Voorburg en de aansluiting van de Zoetermeerse Rijweg op de A4. Verder zijn er inmiddels al 7.000 extra fietsparkeerplekken bij stations geplaatst, wordt er gewerkt aan doorgaande fietsroutes naar de belangrijke werk– en studeerlocaties en wordt een kwaliteitsslag in het OV gemaakt. Het bedrijfsleven heeft op zijn beurt deze infrastructurele verbeteringen aangegrepen om actief aan mobiliteitsmanagement te doen. Denk aan het invoeren van een mobiliteitsbudget bij bedrijven en de nachtdistributie.

Peter Smit: ”De inzet en het enthousiasme dat ik bij het bedrijfsleven heb gezien, maakt dat we met elkaar daadwerkelijk resultaten gaan boeken om de files terug te dringen.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws