Den Haag, Rotterdam: MRDH gaat 1 mln m² kantoorruimte schrappen

19 December 2018 – Voor 2023 moet het aanbod van bestaande kantoren en nieuwbouwplannen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met 1 mln m² zijn teruggebracht (ten opzichte van januari 2017).

Dat is een van de doelstellingen uit de Strategie Werklocaties 2030, die 23 gemeenten in de Metropoolregio op 14 december 2018 hebben vastgesteld. Gemeenten richten zich voor de groei van kantoren op grootstedelijke toplocaties, zoals het Beatrixkwartier in Den Haag en Rotterdam Central District. Hier is uitbreiding van de voorraad door nieuwbouw wel toegestaan. Op deze toplocaties bevindt zich 35% van de 11,5 mln m² kantoorruimte, en 60% van het economisch verdienpotentieel.

Door het economisch herstel is de vraag naar kantoorruimte op knooppuntlocaties in een (hoog)stedelijke omgeving met veel voorzieningen sterk gestegen. Binnen de MRDH is de concentratie op de kantorenmarkt de afgelopen jaren verder toegenomen. De Metropoolregio verwacht dat deze trend doorzet, waardoor het verschil in kwaliteit en toekomstpotentie tussen kantoorsteden en locaties groter wordt.

Het kantorenbeleid stuurt op het kwalitatief versterken van bestaande voorraad en het onttrekken van incourant aanbod en plancapaciteit. Op veel snelweglocaties zoals Rivium in Capelle a/d IJssel en Plaspoelpolder in Rijswijk wordt de overmaat in het vastgoed gereduceerd door transformatie naar nieuwe functies (zoals wonen). De gemeenten moeten in gebiedsvisie de plannen concreet maken.

Er blijft vraag naar kantoren op OV-knooppunten met goede autobereikbaarheid. Dat is vooral vervangingsvraag die voortkomt uit de veroudering van gebieden en vastgoed.

In de Strategie Werklocaties staat ook wat er moet gebeuren met bedrijventerreinen en winkelgebieden in de Metropoolregio. 28 locaties krijgen prioriteit. Deze terreinen, zoals Plaspoelpolder (Rijswijk), Spaanse Polder (Rotterdam) en Nieuw- Reijerwaard (Ridderkerk) zijn van bijzonder groot belang voor de regionale balans in vraag en aanbod. Ook het transformeren van (een deel van) bedrijventerreinen naar woningen krijgt in de strategie speciale aandacht.

Op het gebied van detailhandel gaan de 23 gemeenten zich vooral richten op de aantrekkelijkheid en omvang van middelgrote winkelgebieden (vanaf 10.000 m²). Grijpen de gemeenten hier niet in, dan verliezen deze winkelcentra volgens de MRDH nog meer het winkelend publiek.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws